+

WikampFb

 
 

Dr hab. inż. Julia Gibka

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Synteza organiczna, synteza chiralnych związków zapachowych, analiza zależności zapachu od struktury związku.
Chemia surowców kosmetycznych, ochrona przed promieniowaniem słonecznym.

Obrazek użytkownika Julia Gibka
Dr hab. inż.
Julia
Gibka

Stanowisko

Adiunkt

E-mail

julia.gibka@p.lodz.pl

Adres

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 

Instytut Podstaw Chemii Żywności

ul. Stefanowskiego 4/10 

90-924 ŁódźDziałalność dydaktyczna

Wykład - Chemia dodatków do Żywności
Chemia dodatki do Żywności - laboratorium
Chemia Organiczna - ćwiczenia audytoryjne
Chemia Organiczna - laboratorium
Wykład - fakultet Promieniowanie słoneczne - zalety zagrożenia, zapobieganie                                                                                                                                                             Wykład (część) Surowce Kosmetyczne 
Laboratorium prac przejściowych, specjalność Technologia Aromatów i Surowców Kosmetycznych 
Laboratorium prac dyplomowych, specjalność Chemia Żywności                                                                                                                                                                              Laboratorium Produkty Zapachowe i Podstawy Perfumerii 
Prace dyplomowe specjalność Technologia Aromatów i Surowców Kosmetycznych I i II stopień,                                                                                                                                        Prace dyplomowe specjalność Chemia Żywności II  Żywności II stopień,                                                                                                                                                                                 Seminarium dyplomowe specjalność Technologia Aromatów i Surowców Kosmetycznych I stopień,                                                                                                                                   Wykłady i zajęcia laboratoryjne na Podyplomowych Studiach Kosmetologii

Patenty i zgłoszenia patentowe

PATENTY

 • J. Gibka, M. Gliński, "Nowy zapachowy acetal etylenowy i sposób jego otrzymywania”, patent PL-213517, 2013.
 • J. Gibka, E. Skopińska-Różewska, A.K. Siwicki, M. Gliński, "Nowe zastosowanie undekan-2-olu”, patent PL-210209, 2012. 
 • J. Gibka, A. Kunicka-Styczyńska, M. Gliński, "Nowe zastosowanie undekan-2-olu”, patent PL-210211, 2011.  
 • K. Wińska, Cz. Wawrzeńczyk, J. Gibka, "Nowy nienasycony alkohol zapachowy (R)-(-)-2-(1,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-ylo) etanol i sposób jego otrzymywania”, patent PL-209582, 2011.
 • J. Gibka, A. Kunicka-Styczyńska, M. Gliński, "Nowe zastosowanie undekan-2-onu”, patent PL-208604, 2011.
 • K. Wińska, Cz. Wawrzeńczyk, J. Gibka, „Nowy (R)-(-) ester etylowy kwasu (1,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-ylo) octowego oraz sposób jego otrzymywania”, PL-3205497, 2010.
 • K. Wińska, Cz. Wawrzeńczyk, J. Gibka, „Nowy zapachowy ester (R)-(-)-2-(1,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-ylo) etylowy kwasu octowego i sposób jego otrzymywania”, patent PL-205500, 2010.
 • K. Wińska, Cz. Wawrzeńczyk, J. Gibka, „Nowy zapachowy ester (R)-(-)-2-(1,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylowy kwasu propionowego i sposób jego otrzymywania”, patent PL-205503, 2010.
 • K. Wińska, Cz. Wawrzeńczyk, J. Gibka, „Nowy zapachowy propionian (R)-(+) 3,5,5-trimetylocykloheks-2-enylu i sposób jego otrzymywania”, patent PL-205506, 2010.
 • Obara R., Wzorek A., Gibka J., Wawrzeńczyk Cz., "Nowy cis dialkilowy ³ -lakton i sposób jego otrzymywania", patent PL 197583, 2008.
 • Wzorek A., Gibka J., Kula J., Wawrzeńczyk Cz., "Nowy zapachowy lakton i sposób jego otrzymywania", patent PL 197581, 2008.
 • I. Dams, J. Gibka, Cz. Wawrzeńczyk, "Nowy nasycony "-spirolakton i sposób jego wytwarzania”, PL 196395, 2007.
 • R. Obara, A. Wzorek, J. Kula, J. Gibka, Cz. Wawrzeńczyk, "Nowy nienasycony ³ -lakton oraz sposób jego otrzymywania”, PL 196389, 2007.
 • Gliński M., Kijeński J., Gibka J., Góra J., "Sposób wytwarzania (Z)-trikoz-14-en-6-onu", patent PL 188139, 2004.

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

 • M. Gliński,  J. Gibka, „Zastosowanie etoksycykloheksanu i kompozycja zapachowa”, P. 413604, 2015.
 • M. Gliński, J. Gibka, „Zastosowanie etoksyoktanu i kompozycja zapachowa”, P. 413605, 2015.
 • M. Gliński,  J. Gibka, „Zastosowanie 3-metylo-1-n-propoksybutanu do wytwarzania kompozycji zapachowych”, P.409786, 2014.
Publikacje po 2000 roku
 • D. J. Strub, J. Kula, M. Sikora, J. Gibka, S. Lochyński,"Synthesis and olfactory evaluation of homologous series of (+)- and (–)-carvone oxime ethers”. Flavour Fragr. J., 31, 81-86, 2016. 
 • J. Gibka, I. Wiktorek “Olejki z różnych gatunków ruty", Aromaterapia, 3(81), t.21. lato, 2015.
 • J. Gibka, M. Gliński, "Olfactory properties of enantiomers of undecan-x-ols (x = 2, 3) and their acetates", Biotech. Food Scie., 78, (2), 121-128, 2014.
 • D. J. Strub, L. Balcerzak, M. Niewiadomska, J. Kula, M. Sikora, J. Gibka, S. Lochyński, "Stereochemistry of terpene derivatives. Part 8: synthesis of novel terpenoids from (1S,4R)- and (1R,4S)-fenchone and their comparative odour characteristics”, Tetrahedron: Asymmetry, 25, 1038-1045, 2014.
 • J. Gibka, "Olejki sandałowe” w: Najcenniejsze olejki eteryczne, J. Góra, A. Lis, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź, 25, 250-257, 2012. Wydanie II, rozszerzone
  i uzupełnione.
 • J. Gibka, E. Skopińska-Różewska, A.K. Siwicki, „Poszukiwanie naturalnych substancji chemicznych o aktywności immunologicznej”, w: Wpływ czynników endogennych i egzogennych na układ odpornościowy. Ed. E. Skopińska-Różewska, A.K. Siwicki. Edycja, Olsztyn, 7-20, 2012.
 • J. Gibka, M. Gliński, "Synthesis and odour properties of derivatives of some unsaturated and saturated ketones”, Biotech. Food Sci., 75, 29-38, 2011.
 • J. Gibka , A. Wasiutyński , E. Skopińska-Różewska , A.K. Siwicki , J. Chorostowska-  Wynimko, E. Sommer , M. Mazurkiewicz , M. Gliński, "The effect of undecanones and  their derivatives on tumor angiogenesis and VEGF content", Polish J. Vet. Sci., 13(1),  105-115, 2010.
 • A. Kunicka, J. Gibka, "Antimicrobial activity of undecan-x-ones (x=2-4)", Polish J. Microb., 2010, 59(4), 301-306.
 • J. Gibka, A. Kunicka, M. Gliński, "Antimicrobial activity of undecan-2-one, undecan-2- ol and their derivatives", J. Essent. Oil-bearing Plants, 12(5), 605-614, 2009.
 • J. Gibka, A. Kunicka, M. Gliński, "Antimicrobial activity of undecan-3-one, undecan-3- ol and undec-3-yl acetate", Centr. Eur. J. Immunol., 34(3), 154-157, 2009.
 • J. Gibka, E. Skopińska-Różewska, A.K. Siwicki, A. Wasiutyński, E. Sommer, J. Bany, H. Skurzak, M. Mazurkiewicz, "The effect of 4-undecanone and its derivatives on cellural and humoral immunity and tumor growth in mice", Centr. Eur. J. Immunol., 34(1), 29-34, 2009.
 • J. Gibka, "Wpływ światła słonecznego na skórę człowieka- zagrożenia i sposoby zapobiegania", w: Współczesne zagrożenia cywilizacyjne. Ed. E. Skopińska-Różewska, A.K. Siwicki. Edycja, Olsztyn, 2009, 47-66.
 • Gibka J., Gliński M., "Olfactory properties of straight-chain undecan-x-ones, undecan-x-oles (x=2-5) and their derivatives"  Flavour Fragr. J, 2008, 23, 147-151.
 • Gibka J., Majda T., Tichek A., Siwicki A.K., Radomska-Leśniewska D.M., Gliński M., Wasiutyński A., Skopińska-Różewska E., Sommer E., Bałan B.J., "Study of the effect of 3-undecanone and 3-undecanol on cellural and humoral immunity in mice",  J. Essent. Oil Res., 2008, 20, 282-286.
 • Gibka J., Skopińska-Różewska E., Siwicki A.K., Wasiutyński A., Sommer E., Bany J., "Stimulation of humoral immunity in mice by undecan-2-one, undecan-2-ol and their derivatives", Centr. Eur. J. Immunol.,  2008, 33, 47-49.
 • J. Gibka, M. Gliński, "Olfactory properties of straight-chain undecan-x-ones, undecan-x-oles (x=2-6) and their derivatives", Flavour Fragr. J., 23, 147-151, 2008.
 • J. Gibka, T. Majda, A. Tichek, A.K. Siwicki, DM. Radomska-Leśniewska, M. Gliński, E. Sommer, E. Skopińska-Różewska, "Study of the effect of undecan-3-one and undecan-3-ol on cellular and humoral immunity in mice", J. Essent. Oil Res, 20, 282-286, 2008.
 • J. Gibka, E. Skopińska-Różewska, A.K., Siwicki, A. Wasiutyński, E. Sommer, J. Bany, "Stimulation of humoral immunity in mice by undecan-2-one, undecan-2-ol and their derivatives", Centr. Eur. J. Immunol., 33(2), 47-49, 2008.
 • M. Gliński, U. Ulkowska, J. Gibka, "Chemoselective Reduction of ","-Unsaturated Carbonyl Compounds with Alcohols in the presence of Magnesium Oxide", IX Panonian Symposium on Catalysis, Strbske Pleso, Słowacja, 8-12, 09, 2008.
 • J. Gibka, E. Skopińska-Różewska, A.K. Siwicki, A. Wasiutyński, E. Sommer, J. Bany, "Działanie immunotropowe i wpływ na wzrost doświadczalnego mięsaka u myszy undekan-x-onów, undekan-x-oli i ich pochodnych (x=2-4)", w: Endogenne i egzogenne modulatory odporności i angiogenezy. Ed. E. Skopińska " Rózewska, A.K. Siwicki. Edycja, Olsztyn, 2007, 61-77.
 • Gibka J., Gliński M., "Synthesis of analogues of MNA from tridecan-x-ones (x=2-6) in Darzens reactions",  Flavour Fragr. J., 2006, 21, 480-483.
 • Skopińska-Różewska E., Gibka J., Gliński M., Siwicki A.K., Sommer E., "Immunotropic effects of undecan-2-on in mice",  Centr. Eur. J. Immunol., 2006, 32, 57-62.
 • Gibka J., Gliński M., "Derivatives of undekan-x-ones (x=2-6): Synthesis and spectral data", Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Chemia Spożywcza i Biotechnologia, 2006, 70, 5-12.
 • Gibka J., Gliński M., "Odour characteristics of aliphatic metameric C-13 ketones, alcohols and their derivatives",  Perfumer & Flavorist, 2004, 29(2),42-45.
 • Gliński M., Gibka J., "Catalytic ketonisation over oxide catalysts. Patr IX. Single step synthesis of aliphatic saturated and unsaturated C11-C13 ketones from carboxylic acids",  Pol. J. Chem., 2004, 78, 299-302.
 • Gibka J., Gliński M., "Derivatives of tridecan-x-ones (x=2-7): Synthesis and spectral data",  Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Chemia Spożywcza i Biotechnologia, 2004, 68, 23- 31.
 • Gibka J., "Bezpieczne opalanie w solarium",  Pol. J. Cosmetology ,2003, 4, 259-264.
 • Gibka J., Pikala R., "l-Mentol w kosmetykach",  Pol. J. Cosmetology, 2002, 4, 282-289.
 • Gibka J., Góra J., Wójcicka A., Gliński M., "Synteza i charakterystyka zapachowa izomerycznych alifatycznych tridekanonów i ich pochodnych",  Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Chemia Spożywcza i Biotechnologia, 2002, 66, 85-89.
 • Gibka J., "Wykorzystanie melaniny i procesu melanogenezy w kosmetykach",  Pol. J. Cosmetology, 2000, 3, 164-176.
 •  
Otrzymane nagrody

Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej,                                                                                                                                                                                                                                     Złoty Medal za Wieloletnią Służbę, 2010,                                                                                                                                                                                                                                 Medal Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej, 2011,                                                                                                                                                                                                                           Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2014

Przebieg kariery naukowej

Magister inżynier: 1975, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Technologia Lekkiej Syntezy Organicznej
Doktor nauk chemicznych: 1987, Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Sopżywczej                                                                                                                                                                                                                                                                          Doktor habilitowany nauk farmaceutycznych: 2014, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Farmaceutyczny

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki