+

WikampFb

 
 

Dr hab. Krzysztof Śmigielski

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Elektrosynteza związków organicznych
Synteza nowych związków zapachowych
Badanie zależności zapachu od struktury związku organicznego
Synteza i elektrosynteza związków organicznych w aspekcie technologicznym

Obrazek użytkownika Krzysztof Śmigielski
Dr hab.
Krzysztof
Śmigielski

Stanowisko

Prodziekan ds. Nauki; Dyrektor Instytutu Podstaw Chemii Żywności

E-mail

krzysztof.smiegielski@p.lodz.pl


Działalność dydaktyczna

Chemia organiczna
Ćwiczenia audytoryjne
Laboratorium preparatyki organicznej
Prace dyplomowe, studia magisterskie

Patenty i zgłoszenia patentowe
 1. Góra J., Śmigielski K., Sposób otrzymywania o-dwuacetylobenzenu. Patent PL 104861 (1980)
 2. Góra J., Śmigielski K., Zachara A., Socha A., Szelejewski W., Brud W., Pilecki M., Woliński A., Sposób otrzymywania tlenku różanego, Patent PL 119185 (1984)
 3. Góra J., Śmigielski K., Kula J., Sposób otrzymywania kwasów omega hydroksykarboksylowych, Patent PL 126063 (1986)
 4. Góra J., Śmigielski K., Zachara A., Kamińska J., Szelejewski W., Bełdowicz M.A., Socha A., Brud W.S., Pilecki M., Woliński A., Sposób otrzymywania alkoholi z wodoronadtlenków alkilowych, Patent PL 125509 (1986)
 5. Góra J., Śmigielski K., Kula J., Sposób otrzymywania ketoalkoholi, Patent PL 135425 (1987)
 6. Góra J., Śmigielski K., Kula J., Sposób wytwarzania nowego acetalu dimetylowego 6-metoksycytronellalu, Patent PL 140604 (1990)
 7. Góra J., Kula J., Śmigielski K., Sposób wytwarzania ketalu dimetylowego
  4-tert-butylocykloheksanonu, Patent PL 149078 (1990)
 8. Góra J., Śmigielski K., Kula J., Sposób acetalizacji aldehydów alifatycznych, Patent PL 140605 (1990)
 9. Góra J., Śmigielski K., Kula J., Sposób wytwarzania kwasu bursztynowego, Patent PL 148885 (1992)
 10. Kula J., Góra J., Śmigielski K., Sposób wytwarzania 2,8-dihydroksy-6-p-mentenu, Patent PL 154098  (1994)
 11. Śmigielski K., Góra J., Kula J., Sikora M., Kamińska J., Sposób wytwarzania optycznie czynnego (R)- i/lub (S)-l-(2,5-dihydro-2,5-dimetoksy-2-furylo) etanolu, Patent PL 178023 (2000)
 12. Kula J., Śmigielski K., Góra J., Sposób wytwarzania (R)-l,3-nonandiolu, Patent PL – 194386 B1 (2007)
 13. Dziugan P., Dziedziczak K., Śmigielski K., Sposób wyjaławiania
  i oczyszczania podłóż melasowych, Patent PL - 379436 (2011)
 14. Śmigielski K., Fluidolat, Prawo Ochronne na Znak Towarowy 242893  (2012)
 15. Śmigielski K., Sikora M., Stawczyk J., Piątkowski M., Krosowiak K., Sposób suszenia świeżych surowców roślinnych, Patent R.P., P-214090 (2013)
 16. Śmigielski K., Sikora M., Krosowiak K., Wolińska K., Sposób przygotowania świeżego komponenta roślinnego przeznaczonego do preparatów kosmetycznych i farmaceutycznych, Patent R.P., P-215238 (2013)
 17.  Śmigielski K., Sikora M., Wolińska K., Majewska M., Sposób przygotowania komponenta dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego z okrywy chitynowej skorupiaków morskich. Patent R.P., P-215239 (2013)
 18.  Śmigielski K., Sikora M., Stawczyk J., Piątkowski M., Krosowiak K., Komponent preparatów kosmetycznych, Patent R.P., 218298 (2014)
 19. Polewczyk A., Marchut-Mikołajczyk O., Kwapisz E., Antczak T., Bielecki S., Śmigielski K., Sposób otrzymywania preparatu enzymów wspomagającego bioremediację środowiska zanieczyszczonego węglowodorami ciężkiek frakcji ropy naftowej oraz sposób   bioremediacji środowiska zanieczyszczonego ciężką frakcją ropy naftowej, Zgłoszenie do Urzędu Patentowego R.P., P-402666 (2013) (patent nadany 14.09.2015)  
 20. Śmigielski K., Marchut.- Mikołajczyk O., Polewczyk A., Antczak T., Sposób bioremediacji środowiska wodnego zanieczyszczonego olejem napędowym, Zgłoszenie do Urzędu Patentowego R.P., P-403929

      (2013 )(patent nadany 23.09.2015)

 1. Marchut - Mikołajczyk O., Śmigielski K., Polewczyk A.,  Antczak T., Sposób bioremediacji środowiska wodnego zanieczyszczonego olejem napędowym, Zgłoszenie do Urzędu Patentowego R.P., P-403928

      (2013) (patent nadany 23.09.2015)

 1. Śmigielski K., Marchut- Mikołajczyk O., Polewczyk A., Antczak T., Sposób bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem napędowym, Zgłoszenie do Urzędu Patentowego R.P., P-403931 (2013) (patent nadany 23.09.2015)
 2. Marchut- Mikołajczyk O., Śmigielski K., Polewczyk A.,  Antczak T., Sposób bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem napędowym, Zgłoszenie do Urzędu Patentowego R.P., P-403930 (2013) (patent nadany 23.09.2015)
Publikacje po 2000 roku
 • Kamińska J.E., Śmigielski K., Łobodzińska D., Góra J., Kinetic resolution of racemic 2-(2-furyl)-2-hydroxyethyl acetate in the presence of PS lipase, Tetrahedron Asymm. 11, 1211-1215 (2000), IF 2,652, MNiSW 30
 • Kula J., Quang T.B., Śmigielski K., Convenient synthesis of (R)-l,3-nonanediol, Synth. Commun. 31 (3), 463-467 (2001), IF 1,091, MNiSW 20
 • Śmigielski K., Kamińska J., Góra J., Synthesis of 1-(2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl) ethanol from 2-acetylfuran, Polish. J.Chem. 77, 369-371 (2003), IF 0,393, MNiSW 15
 • Kula J., Sikora M., Śmigielski K., Gąsior M., Synteza enancjomerycznie czystych związków z oleju rycynowego, Przemysł Chemiczny 8-9 (89), 617-619 (2003), IF 0,414, MNiSW 15
 • Śmigielski K., Dolot M.,Raj A., Composition of the Essentials oils of ginseng roots of Panax quiinquefolium L. and Panax ginseng C.A.Mey, Journal of Essential Oil Bearing - Plants, 9(3)261-266 (2006), IF 0,291, MNiSW 15
 • Śmigielski K., Raj A., Krosowiak K., Gruska R., Chemical composition of essentials oil of Lavandula angustifolia cultivated in Poland. Journal of Essential  Oil Bearing Plants, 12(3) 338 – 347 ( 2009 ), IF 0,291, MNiSW 15
 • Śmigielski K.,  Prusinowska R., Raj A , Sikora M., Wolińska K., Effect of Drying on the composition of essential Oil from Lavandula angustifolia, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 14 (5), 532 - 542 (2011), IF 0,291, MNiSW 15
 • Śmigielski K., Prusinowska R., Optimization of the extraction of volatile compounds from aqueous  matrices by liquid-liquid method. Acta Biochimica Polonica 58, 3/2011, 9 (2011), IF 1,595, MNiSW 15
 • Śmigielski K., Prusinowska R., Krosowiak K., Sikora M., Comparison of qualitative and quantitative chemical composition of hydrolate and essential oils of lavender (Lavandula angustifolia). Journal of Essential Oil Research,25 (4) 291-299 (2013), IF 0,412, MNiSW 20
 • Śmigielski K., Prusinowska R., Bemska J., Comparison of the chemical composition of essential oils and hydrolates from basil (Ocimum basilicum L.), Journal of Essential Oil Bearing Plants, IF 0,291, MNiSW 15 (2013) – przyjęta
 • Śmigielski K., Prusinowska R., Stobiecka A., Kunicka-Styczyńska A., Sikora M., Hydrolates from lavender (Lavandula angustifolia) - the chemical composition, the aromatic, antimicrobial and antioxidant properties.  Journal of Essential Oil Research,25 (4) 291-299 (2013), IF 0,412, MNiSW 20, w recenzji
 • Śmigielski K., Majewska M., Antczak-Szczęsna M., Kunicka-Styczyńska A., Stańczyk Ł. The effect of enzyme-assisted maceration on yield, quality and bioactivity of essentials oil from waste carrot seeds (Daucus carota). Journal of Food Quality, 37,219-228 (2014),IF 0,54,  MNiSW 20 ( 2013) – przyjęta
 • Śmigielski K., Majewska M., Kunicka-Styczyńska A., Gruska R. The effect of ultrasound-assisted maceration on bioactivity, quality and yield of essentials oil from waste carrot seeds (Daucus carota). Journal of Essential Oil Bearing Plants, IF 0,291,  MNiSW 15 (2014) – przyjęta
 • Kunicka-Styczyńska A., Śmigielski K., Prusinowska R., Rajkowska K., Kuśmider B., Sikora M., Preservative activity of lavender hydrosols in moisturizing body gels. Letters in Applied Microbiology, 60,1,27-32 (2014) IF 2,337,  MNiSW 30.
 • Śmigielski K., Majewska M., Kunicka-Styczyńska A., Gruska R. Stańczyk Ł.
 • The effect of commercial enzyme preparation-assisted maceration on the yield,quality and bioactivity of essential oil from waste carrot seeds (Daucus carota L.). Grasas y Aceites 65(4)1-14(2014) IF 1,080

 • Brodowska A.J., Śmigielski K., Nowak A., Brodowska K., Catthoor R., Czyżowska A., The impact of the ozone treatment on changes in biologically substances of cardamom seeds. Journal of Food Science (2014), Vol. 79(9), 1649-1655, MNiSW 30, IF 1.791
 • Prusinowska R., Śmigielski K., Hydrosols from lavender (Lavandula angustifolia) - determination of the chemical composition using dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME). Journal of Essential Oil Bearing Plants (2015), 18, 3,  519-528. IF 0.306, MNiSW 15,
 • Brodowska A.J., Śmigielski K., Nowak A., Czyżowska A., Otlewska A., The Impact of Ozone Treatment in Dynamic Bed Parameters on Changes in Biologically Active Substances of Juniper Berries. PLOS ONE (2015), Vol. 10(12), MNiSW 40, IF 3.23, doi: 10.1371/journal.pone.0144855.
 • Frydrysiak E., Śmigielski K., Frydrysiak M., Microencapsulation of active substances and fragrances in textile material applications. Tekstil Journal,3-4,122-132 (2015), MNiSW 15, IF 0,115.
 •  Krempski-Smejda M., Stawczyk J., Śmigielski K., Prusinowska R. Drying of Herbal Product in Closed System, Drying Technology: An International Journal (2015)  33, 13, 1671-1677, MNiSW 30, IF 1.518.
 • I.ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

 •  Śmigielski K., Sikora M., Prusinowska R., Majewska M., Rozdział Fixed oils and fats in cosmetics, Recent Progress in Medicinal Plants, vol. 33, Fixed Oils and Fats of Pharmaceutical Importance, Editors: J.N. Govil, Sanjib Bhattacharya, Geetanjali Kaushik 219-271 (2012)
 •  Brodowska A., Śmigielski K., Ozon nie taki straszny jak go opisują!, Nowe trendy w naukach przyrodniczych 4, 9-16, CREATIVETIME Kraków, pod red. M. Kuczery, ISBN 978-83-63058-25-8 (2012)
 •  Prusinowska R., Śmigielski K., O sposobach suszenia żywności - dzisiaj
  i jutro.
  2,199-208, CREATIVETIME Kraków, pod red. M. Kuczery, ISBN 978-83-63058-21-0 (2012)
 • Brodowska A.J., Śmigielski K., Spice aphrodisiacs and their importance in medicine. Recent Progress in Medicinal Plants, Editor: Manohar Pathak (2014), Vol. 44 : Phytotherapeutics III, ISBN 1-62699-081-6, 395-420.
 • Brodowska A.J., Śmigielski K., Raspberry pomace a valuable waste. Recent Progress in Medicinal Plants, Editor: Manohar Pathak (2014), Vol. 44 : Phytotherapeutics III, ISBN 1-62699-081-6, 259-276.
Przebieg kariery naukowej

Magister: 1975, Uniwersytet Łódzki
Doktor: 1983, Politechnika Łódzka
Doktor habilitowany: 2003, Politechnika Łódzka

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Hobby

Historia, sport, turystyka, storczyki

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki