+

WikampFb

 
 

dr hab. inż. Lucjan Krala

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Chłodnicze utrwalanie (schładzanie, chłodnicze przechowywanie, zamrażanie, zamrażalnicze przechowywanie, rozmrażanie, suszenie sublimacyjne) i transport surowców, półproduktów,  oraz  produktów żywnościowych i innych materiałów biologicznych  pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Pakowanie i przechowywanie mięsa i produktów mięsnych w modyfikowanej atmosferze (MAP). Badanie oddziaływania fluktuacji temperatury, stężenia składników kontrolowanej atmosfery i innych parametrów mikroklimatu w przechowalni lub modyfikowanej atmosfery na zmiany cech fizycznych, stabilność składników  chemicznych i wyróżników jakości  sensorycznej surowców i produktów żywnościowych,  chłodzonych oraz mrożonych, podczas przechowywania.  Badanie parametrów tekstury i barwy surowców i produktów spożywczych o różnym stopniu przetworzenia surowca, poddanych działaniu różnych czynników fizycznych, chemicznych. Modyfikacje tradycyjnych technologii przetwórstwa surowców rolno-spożywczych oraz opracowanie technologii innowacyjnych. Opiniowanie wpływu warunków i czasu  transportu na jakość owoców i warzyw oraz mięsa i produktów mięsnych.

 

Obrazek użytkownika Lucjan Krala
dr hab. inż.
Lucjan
Krala

Stanowisko

adiunkt

E-mail

lucjan.krala@p.lodz.pl

Adres

Politechnika Łódzka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Instytut Technologii i Analizy Żywności

Zakład Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności

ul. Stefanowskiego 4/10

90-924 ŁÓDŹ

Konsultacje dla studentów

poniedziałki: 11-12

środy: 11-12Działalność dydaktyczna
 • Przechowalnictwo i transport żywności- wykłady i projektowanie technologiczne przechowalni żywności (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Surowce przemysłu spożywczego (studia magisterskie)
 • Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Opakowalnictwo żywności (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Chłodnictwo żywności (studia inżynierskie)
 • Technologia chłodnictwa żywności (studia mgr II-st)
 • Kierowanie i opieka merytoryczna realizacji specjalistycznych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich (wypromował około  250 mgr inż. oraz inż. technologów żywności)
 • Seminaria dyplomowe inżynierskie i magisterskie

   Promotorstwo rozpraw doktorskich (zakończone  2 (dr nt.)

Patenty i zgłoszenia patentowe
 • Niedzielski Zygmunt, Krala Lucjan, Waszczykowski Henryk, Jerzykowski Jerzy. Sposób przechowywania produktów spożywczych. Patent  PRL nr 107 416  (1982 rok)
 • Krala Lucjan, Niedzielski Zygmunt, Ludwicki Marek. Sposób i urządzenie do przedłużania trwałości mięsa drobiowego. Patent RP nr 159 482 (1992 rok )
Publikacje po 2000 roku
 1. Krala L.: Stabilność barwy mięsa o niskim stopniu przetworzenia. Chłodnictwo 2001, 36(7), s.36-43
 2. Kułagowska A., Krala L.: Stabilność przechowalnicza mrożonych wędlin drobionych. Chłodnictwo 2001, 36(12), s. 44-47
 3. Kijowski Jacek, Cegielska-Razdiejewska Renata, Krala Lucjan. Shelf-life extension of meat and its futher-processed products stored under modified atmosphere packing (MAP)- a review. Polish Journal of Food Nutrition Science 2001, vol. 10/51(4), 3-12,
 4. Krala Lucjan, Kułagowska Anna: Wpływ temperatury zamrażalniczego przechowywania na jakość pieczywa uszlachetnionego ziarnami zbóż. Chłodnictwo 2002, 37(11), s. . 36-39
 5. Krala Lucjan, Witkowska Maria. Niektóre aspekty chłodniczego przechowywania warzyw w kontrolowanej atmosferze. Chłodnictwo 2002, 37(12), s. 35-39
 6. Krala Lucjan. Wpływ resztkowej zawartości tlenu w kontrolowanej atmosferze na właściwości przechowywanych tuszek kurcząt. Przemysł Spożywczy 2002, 56(6), s. 19-21,27
 7. Krala Lucjan, Kijowski Jacek. Chłodnicze utrwalanie mięsa i przetworów drobiowych. W.: Technika chłodnicza dla praktyków. Przechowalnictwo i transport. Praca zbiorowa. Red. Bolesław. Gaziński. Wyd. Systherm Serwis Poznań 2003, s. 140- 160
 8. Kułagowska Anna, Krala Lucjan. Stabilność jakości wędlin trwałych podczas chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo 2003, 38(11), s.36-39
 9. Klimczak Jolanta., Irzyniec Zbigniew, Krala Lucjan. Trwałość barwy jeżyn mrożonych w funkcji temperatury przechowywania. Chłodnictwo 2004,  39(10), s.28-32
 10. Krala Lucjan, Witkowska Maria: Intensywność oddychania, zawartość witaminy C i barwników chlorofilowych w warzywach kapustnych przechowywanych w kontrolowanej atmosferze. Chłodnictwo 2004, 39(7), s. 44-47
 11. Krala Lucjan, Kułagowska Anna: Możliwość przechowywania pieczywa w modyfikowanej atmosferze. Chłodnictwo 2004, 39( 8), s. 80-83
 12. Krala Lucjan. Pakowanie mięsa i przetworów drobiowych. W.: Mięso i przetwory drobiowe- technologia, higiena, jakości. Praca zbiorowa. Red. Tadeusz Grabowski i Jacek Kijowski, WNT Warszawa 2004, s. 395-414 (ISBN 83-204-2945-5)
 13. Krala Lucjan, Kijowski Jacek. Przechowalnictwo mięsa i przetworów drobiowych. W.: Mięso i przetwory drobiowe- technologia, higiena, jakości. Praca zbiorowa. Red. Tadeusz Grabowski i Jacek Kijowski, WNT Warszawa 2004, s. 415-439 (ISBN 83-204-2945-5)
 14. Dziomdziora Marcin, Krala Lucjan. Krioprotekcja nierozdrobnionego mięsa wieprzowego. Chłodnictwo 2005,  40(8), s. 42-46
 15. Krala Lucjan, Kułagowska Anna. Pakowanie i przechowywanie wędlin w modyfikowanej atmosferze (MAP). Chłodnictwo 2005, 40 (9), s. 50-54
 16. Krala Lucjan, Witkowska Maria. Kinetyka degradacji witaminy C w warzywach kapustnych przechowywanych w kontrolowanej atmosferze. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2005, nr 12, s.30-32
 17. Witkowska Maria, Krala Lucjan. Wpływ kontrolowanej atmosfery na jakość kapusty włoskiej przechowywanej chłodniczo. Chłodnictwo 2006, 41(4), s. 52-56
 18. Dziomdziora Marcin, Krala Lucjan. Wpływ dodatku krioprotektantów na stabilność białek mrożonego mięsa wieprzowego. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczopwego 2006, 44(1), s. 103-112
 19. Dziomdziora Marcin, Krala Lucjan. Cryoprotection of pork. Polish Journal of Food Nutrition Sciences 2006, vol.15(1), pp. 23-27
 20. Gałązka-Czarnecka Ilona, Krala Lucjan. Właściwości przeciwutleniające mrożonych owoców dzikiej róży Rosa canina L. Chłodnictwo 2007, 42(11),s. 54-58
 21. Krala Lucjan, Witkowska Maria, Kunicka Alina, Kalemba Danuta. Quality of savoy cabbage stored under controlled atmosphere with the addition of essential oils. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 2007, Vol. 57, No.1 s. 45-50
 22. Krala Lucjan, Adamiec Janusz. Znaczenie opakowań w zachowaniu jakości produktów. W.:  Mikrobiologia techniczna. Tom 2. Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. PWN Warszawa 2008, s. 435-446
 23. Żakowska Zofia, Krala Lucjan. Utrwalanie żywności. W.: Mikrobiologia techniczna. Tom 2. Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. PWN Warszawa 2008, s. 323-345
 24. Gałązka- Czarnecka Ilona, Krala Lucjan. Wpływ blanszowania na jakość mrożonych pieczarek Agricus bisporus Sign. Chłodnictwo 2009, 44 (6), 
 25. Gałazka-Czarnecka Ilona, Krala Lucjan. Chłodnicze przechowywanie kiełków lucerny Medicago sativa L. w powietrzu i modyfikowanej atmosferze. Chłodnictwo 2010, 45 (1-2), s. 68-71
 26. Krala Lucjan, Bagnowska Anna, Irzyniec Zbigniew. Stabilność o0ksydacyjna przetworów z mięsa wieprzowego bez dodatku azotanów w czasie zamrażalniczego przechowywania. Chłodnictwo 2010, 45 (4), s.50-53 
 27. Krala Lucjan., Gałązka- Czarnecka Ilona, Irzyniec Zbigniew. Wrażliwość wiśni mrożonych na fluktuacje temperatury składowania. Chłodnictwo 2010, 45 (5), 50-55
 28. Krala Lucjan, Mostowski Radosław. Wpływ zamrażalniczego przechowywania na właściwości technologiczne mięsa dzika (Sus scrofa scrofa). Chłodnictwo 2010, 45(7), 38-41
 29. Gałązka-Czarnecka Iona, Bagnowska Anna, Krala Lucjan. Stabilność przechowalnicza przetworów mięsnych o cechach prozdrowotnych pakowanych w modyfikowanej atmosferze. Chłodnictwo 2010, 45 (1-2), 
 30. Gałązka-Czarnecka Ilona, Bagnowska Anna, Krala Lucjan. Stabilność przechowalnicza przetworów mięsnych o cechach prozdrowotnych pakowanych w modyfikowanej atmosferze. Chłodnictwo 2011, 46(1-2), 62-66
 31. Gałązka- Czarnecka I., Krala Lucjan.  Właściwości  funkcjonalne  mrożonego  mięsa  króliczego.   Chłodnictwo 2011, 46(5), 36-39
 32. Bagnowska Anna, Mostowski Radsosław, Trzęsowska Anna, Krala Lucjan. Techniczne, technologiczne i zdrowotne aspekty wędzenia mięsa. Acta Scientiarum Polonorum - Technica Agraria 2011, 10(1-2), 33-40
 33. Kwaśniewska- Karolak Izabella, Nebesny Ewa,  Krala Lucjan., Effect of genotype and weather conditions on wheat grain hardness and the degree of starch damage. Acta Scientiarum Polonorum / Agriculture 2011, 10 (1), 25-32
 34. Bagnowska A, Mostowski R., Krala L. Stabilność przechowalnicza kiełbasy parzonej, peklowanej bez użycia azotanów(III). Gospodarka Mięsna 2011, Nr 6, 10-13
 35. Mostowski R., Bagnowska A., Krala L. Krioprotekcyjny  wpływ  lecytyny  na  właściwości  mrożonego  mięsa. Chłodnictwo 2011, 46(8), 38-42
 36. Bagnowska A., Mostowski R.,  Krala L. Solenie i peklowanie mięsa. Aspekty technologiczne i zdrowotne. Żywienie  Człowieka i Metabolizm 2011, 38(2), 105-110 
 37. Krala L. Bagnowska A. Wpływ metody peklowania na stabilność przechowalniczą przetworów mięsnych. Chłodnictwo 2012, 47(3), 40-43
 38. Gałązka- Czarnecka Ilona, Krala Lucjan. Stabilność związków biologicznie aktywnych i cech sensorycznych w wybranych owocach i warzywach z upraw ekologicznych i konwencjonalnych podczas ich przechowywania. Chłodnictwo 2012, 47 (7-8), 50-54
 39. Bagnowska Anna, Krala Lucjan. Stabilność barwy  przetworów  mięsnych  peklowanych  bez  azotanów. Chłodnictwo 2012, 47 (11), 40-43
 40. Krala Lucjan, Kijowski Jacek. Chłodnicze utrwalanie mięsa i przetworów drobiowych. cz1. Polskie Drobiarstwo 2012, vol.20 (4), 12-15
 41. Krala Lucjan, Kijowski Jacek. Przechowywanie chłodnicze mięsa i przetworów drobiowych. cz2. Polskie Drobiarstwo 2012, vol.20 (5), 10-13
 42. Krala Lucjan, Kijowski Jacek. Przechowywanie mięsa i przetworów drobiowych w modyfikowanej atmosferze. Polskie Drobiarstwo 2012, vol.20 (6), s.2- 6
 43. Nowak Agnieszka, Kalemba Danuta, Krala Lucjan, Piotrowska Małgorzata, Czyżowska Agata. The effects of thyme (Thymus vulgaris) and rosemary (Rosmarinus officinalis) essential oils on Brochothrix thermosphacta and on the shelf life of beef packaged in high-oxygen modified atmosphere. Food Microbiology 2012, (5), 1-5
 44. Kwaśniewska-Karolak Izabella,  Krala, Lucjan, Rosicka-Kaczmarek  Justyna. Transformation of starch during frozen storage of bread. Chemicke Listy, 2013, 9, s.739. ISSN 0009-2770
 45. Mostowski Radosław, Krala, Lucjan, Gałązka-Czarnecka Ilona. Wpływ lecytyn sypkich na krioprotekcję mrożonego mięsa i przetworów. Chłodnictwo, 2013, 48(3), s. 40-42. ISSN 0009-4919
 46. Krala Lucjan, Kijowski Jacek. Sposoby przechowywania schłodzonego mięsa i przetworów drobiowych. W.: Przechowalnictwo żywności. Praca zbiorowa. Red. BolesWyd. Systherm Technik Poznań 2013, s. 221-224
 47. Bagnowska Anna, Krala Lucjan, Nowak Agnieszka,  Oracz Joanna. Właściwości przeciwutleniające chitozanu w kiełbasach bez dodatku azotanu(III). Żywność - Nauka Technologia Jakość, 2014, 95(4), s. 173-187.   ISSN 1425-6959
 48. Brzozowska Ewelina, Gałązka-Czarnecka Ilona, Krala Lucjan. Wpływ rozproszonego promieniowania słonecznego na wybrane właściwości kiełków koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.). Żywność - Nauka Technologia Jakość, 2014, 97(6), s.7-80. ISSN 1425-6959
 49. Brzozowska Ewelina, Gałązka-Czarnecka Ilona, Kwaśniewska-Karolak Izabella, Krala, Lucjan, Janczewska Karolina. Wpływ dodatku transglutaminazy na stabilność zawartości i zdolność utrzymywania wody w parówkach podczas chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo,  2014, 49(8), 40-43. ISSN 0009-4919
 50. Brzozowska Ewelina, Gałązka-Czarnecka Ilona, Krala, Lucjan. Wpływ rozproszonego promieniowania słonecznego na wybrane właściwości kiełków koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.). Żywność - Nauka Technologia Jakość, 2014, 97(6), s. 67– 80. ISSN 1425-6959
 51. Brzozowska, Ewelina; Gałązka-Czarnecka, Ilona; Krala, Lucjan. Wpływ warunków chłodniczego przechowywania na właściwości kiełków koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.). Chłodnictwo 2014, 49(6), s.38-42. ISSN 0009-4919
 52. Kwaśniewska-Karolak, Izabella, Rosicka-Kaczmarek Justyna, Krala, Lucjan. Factors influencing quality and shelf life of baking products. Journal on Processingand Energy In Agriculture, 2014, 18(1), s. 1-7. ISSN 1821-4487
 53. Kwaśniewska- Karolak Izabella, Krala Lucjan. Właściwości bułek pszennych chłodzonych i głęboko mrożonych pakowanych w modyfikowanej atmosferze. Chłodnictwo 2015, 50(9), 12-18
 54. Mostowski Radosław,  Krala Lucjan,  Gałązka-Czarnecka Ilona, Brzozowska Ewelina. Stabilność przechowalnicza barwy i tekstury parówek  z mięsa mrożonego z dodatkiem krioprotektantów. Chłodnictwo 2015, 50(7-8),…16-23. DOI: 10.15199/8.2015.7-8.2.
 55. Brzozowska Ewelina, Gałązka- Czarnecka Ilona, Krala Lucjan. Zmiany zawartości związków biologicznie aktywnych w kiełkach brokułu i rzodkiewki podczas chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo 2015, 50(12), 26-30 . DOI: 10.15199/8.2015.5.12.5
 56. Gałązka-Czarnecka Iloina, Czarnecki Andrzej, Krala Lucjan. Zmiany zawartości związków bioaktywnych w owocach papai (Carica Papaya L.) przechowywanych w różnych warunkach. Chłodnictwo 2015, 50(10-11), 26-29. DOI: 10.15199/8.2015.10-11.3
 57. Nowak Agnieszka, Czyżowska Agata, Efenberger Magdalena, Krala Lucjan. Polyphenolic  extracts of cherry (Prunus cerasus L.) and blackcurrant (Ribes nigrum L.) leaves natural preservatives in meat products.  Food Microbiology 2016, 59, 142-149 
 58. Kwaśniewska-Karolak I.,  Krala L. Wpływ zamrażalniczego przechowywania na jakość pieczywa pszennego (The influence of frozen storage on the quality of wheat breat). Chłodnictwo 2016, 51(10), 18-23. DOI: 10.15199/8.2016.10.3
 59. Kwaśniewska-Karolak Izabella,  Krala Lucjan. Zmiany zawartości i aktywności związków biologicznie czynnych w czerwonej porzeczce podczas zamrażalniczego przechowywania.  Chłodnictwo 2016, 51(1-2), 39-43. DOI: 10.15199/8.2016.1-25

   

Otrzymane nagrody
 • Nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w pracy badawczej  (kilkanaście nagród zespołowych i indywidualnych),
 • Nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej (14 nagród)
 • Nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w działalności organizacyjnej i społecznej (6 nagród)
 • Srebrny Krzyż Zasługi RP (1998)
 • Medal Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej (2004)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005)
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2008)
 • Złoty Krzyż Zasługi RP (2016)
Staże naukowe
 • Poljoprivrednij Kombinat Beograd (Padinska Skela)- 1971 (3 miesiące)
 • Politechniczny Instytut Przemysłu Chłodniczego w Snakt Petersburgu (1979-1980- 3 miesiące, następnie kilka razy na praktyce wymiennej ze studentami )
 • Ingenieur Hochschule in Köthen (1983- 3 miesiące)
 • Institut für Kältetechnik in  Magdeburg (1983- 1 miesiąc)
 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego  w Poznaniu, Kielcach i Łodzi (w różnych latach, po jednym miesiącu w każdym PPCh)
Przebieg kariery naukowej

1971- mgr inż. chemik środków spożywczych- Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej

1971- 1973 - asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Chemicznej Technologii Żywności ,  Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej

1973- 1978 - starszy asystent  n-d, Zakład Technologii Chłodnictwa Żywności, Instytut Chemicznej Technologii Żywności , Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii PŁ

1978- doktor nauk technicznych, Instytut Chemicznej Technologii Żywności Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii

1999 - doktor habilitowany nauk technicznych, Zakład, Instytut, Wydział i Uczelnia jak wyżej

2000- 2015- kierownik Zakładu Technologii Chłodnictwa Żywności

2003- 2013- prof. nadzw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

2008- 2012 - profesor nadzw. Politechniki Łódzkiej

2002- 2015 – dyrektor Instytutu Chemicznej Technologii Żywności PŁ 

 

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych
 • Wydawnictwo Sigma-NOT, Chłodnictwo (członek Kolegium Redakcyjnego ponad 20 lat, redaktor działowy)
 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności -Prezes Oddziału Łódzkiego  oraz 2006- 2013)
 • Członek  Zarządu Głównego PTTŻ (2011-2013)
 • Społeczna Rada Doradztwa Rolniczego przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach (2010- 2015)
 • Rada Naukowa Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie
 • Członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa (IIF) (do 2015)
Hobby

Podróże,  fotografia, przyroda, majsterkowanie

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki