+

WikampFb

 
 

Dr inż. Małgorzata Przybyt

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Biosensory - elektrody enzymatyczne z polifenolazą i innymi enzymami : konstrukcja, własności i zastosowanie.
Zastosowanie unieruchamiania enzymów w żelach nieorganicznych otrzymywanych metodą przejścia zol-żel w konstrukcji biosensorów Wykorzystanie technik fluorescencyjnych do badań nad stanem biomolekuł unieruchomionych w żelach silanowych i w badaniach żywności.

Obrazek użytkownika Małgorzata Przybyt
Dr inż.
Małgorzata
Przybyt

E-mail

malgorzata.przybyt@p.lodz.pl


Działalność dydaktyczna

Wykłady: Chemia fizyczna ; Fizykochemiczne podstawy budowy biosensorów ; Wybrane metody analizy instrumentalnej w ochronie środowiska – część poświęcona biosensorom, Układy koloidalne w żywności, Fizykochemiczne interakcje składników w żywności

Ćwiczenia, laboratoria: Chemia fizyczna – ćwiczenia rachunkowe , laboratorium ; Wybrane metody analizy instrumentalnej w ochronie środowiska – część poświęcona biosensorom – laboratorium, Układy koloidalne w żywności – laboratorium

Nauczanie przez projekt – CKM, biotechnologia (w języku angielskim)

Publikacje po 2000 roku
 • Przybyt M. „Wpływ parametrów środowiska na odpowiedź elektrody enzymatycznej z oksydazą polifenoli”, The 5th Intrnational Symposium „Electrochemistry in Practise and Theory” ed. University of Łódź, 2000, str. 101-105
 • Przybyt M., “Biosensory” w „Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii”, str. 277-333, wyd. Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań, 2001
 • Przybyt M., Białkowska B., „Enzyme Electrodes Constructed on the Basis of Oxygen Electrode with Oxidases Immobilised by Sol-Gel Techique”, Material Science, 2002, 20, str. 63-79
 • Przybyt M., Białkowska B., „Enzyme Electrodes with Enzyme Immobilised by Sol-Gel Technique”, w „Frontiers of Multifunctional Nanosystems”, Ed. E.Buzaneva, P.Scharff, Kluver Academic Publishers, 2002, str. 91-108
 • Przybyt M., „Potentiometric Tungsten Electrodes with Enzymes Immobilized by Sol-Gel Technique”, Material Science, 2003, 21, str. 417-429
 • Przybyt M., „Behaviour of Glucose Oxidase during Formation and Ageing of Silica Gel Studied by Fluorescence Method”, Material Science, 2003, 21, str. 397-416
 • Przybyt M., Hagget B., Dębczyński R., Jankowski T., „Biosensory” w „Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii” wyd. 2, str 253-324, wyd. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2003
 • Przybyt M., "Silica Gel Containing Cu2+ Ions as the Biomimetic Material in Construction of Electrodes for Catechol Assay", Annals of the Polish Chemical Society, 2005, Vol II, str. 378-382
 • Przybyt M., "Photoluminescence of Silica Hydrogel Obtained with Sol-gel Transition method", Annals of the Polish Chemical Society, 2005, Vol II, str. 383-387
 • Wawrzyniak J., Ryniecki A., Przybyt M., „Application of Voltammetric and Amperometric Techniques to Design Enzymatic Biosensors for Ford Processing Industry”, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Food Sciences and Technology, 2006, 9(4) http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue4/art-53.html
 • Przybyt M., Biernasiak J., “Zastosowanie biosensorów do oznaczania mleczanów w owocowych sokach komercyjnych i koncentratach”, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 5(60), str 168-177
 • Przybyt M., Iciek J., Papiewska A., Biernasiak J., "Application of biosensors in early detection of contamination with lactic acid bacteria during apple juice and concentrate production", Journal of Food Engineering, 2010, 99, str. 485-490
 • Wojtczak M., Antczak A., Przybyt M., "Use of ionic chromatography in determining the contamination of apple juice by lactic acid". Food Additives and Contaminants, 2010, 27, str. 817-824
 • Przybyt M., Miller E., Szreder T., “„Thermostability of glucose oxidase in silica gel obtained by sol-gel method and in solution studied by fluorimetric method”, Journal of Photochemistry and Photobiology B Biology, doi:10.1016/j.jphotobiol.2011.01.007, 2011
Otrzymane nagrody

Nagroda J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej 1989, 2004, 2007, 2009, 2010
Nagroda Dziekana Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii 2000, 2001
Nagroda Dyrektora Instytutu 1988, 1999

Staże naukowe

The University of Luton, Luton, Wielka Brytania, 1997, miesiąc

Przebieg kariery naukowej

Magister: 1976, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny
Doktor: 1986, Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczeja

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Hobby

psy rasowe - skye terriery, podróże

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki