+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

dr inż. Małgorzata Redzynia

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Stabilność związków polifenolowych w czasie trawienia symulowanego w warunkach in vitro
 • Skład jakościowy i ilościowy związków polifenolowych oraz innych przeciwutleniaczy w surowcach roślinnych
 • Wpływ procesów technologicznych na stabilność fitozwiązków
Obrazek użytkownika Małgorzata Redzynia
dr inż.
Małgorzata
Redzynia

Stanowisko

adiunkt

E-mail

malgorzata.redzynia@p.lodz.pl

Adres

Instytut Biochemii Technicznej

ul.Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź

 

 

Konsultacje dla studentów

wtorek, godz. 11:15-13:00, pokój nr 447Działalność dydaktyczna

Wykłady

Podstawy technologii witamin i koncentratów spożywczych, Biotechnologia, studia inżynierskie, sem. VII

Wybrane technologie specjalizacyjne, Biotechnologia, studia magisterskie, sem. II

Laboratoria:

Laboratorium specjalizacyjne, Biotechnologia, studia inżynierskie, sem. VI

Wybrane technologie specjalizacyjne, Biotechnologia, studia magisterskie, sem. II

Biochemia Witamin, Biotechnologia, studia magisterskie, sem. II

Opieka nad pracami inżynierskimi i magisterskimi, Biotechnologia

 

Patenty i zgłoszenia patentowe
 • Zgłoszenie patentowe nr P.395897 nt. Preparat polifenolowy o właściwościach przeciwpłytkowych, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego o właściwościach przeciwpłytkowych, data zgłoszenia 08.08.2011
 • Zgłoszenie patentowe nr P. 395898 nt. Preparat polifenolowy o działaniu modulującym aktywność śródbłonka naczyniowego, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego o działaniu modulującym aktywność śródbłonka naczyniowego, data zgłoszenia 08.08.2011
 • Zgłoszenie patentowe nr P.395899 nt. Preparat polifenolowy o działaniu ochronnym w stanie utrzymującej się hiperglikemii, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego, data zgłoszenia 08.08.2011
Publikacje po 2000 roku

Publikacje

 • Sosnowska Dorota, Podsędek Anna, Redzynia Małgorzata, Kucharska Z. Alicja. Inhibitory effect of black chokeberry fruit polyphenols on pancreatic lipase – Searching for most active inhibitors. Journal of Functional Foods, 2018, Vol.49, s. 196-204
 • Boncler M., Golanski J., Lukasiak M., Redzynia M., Dastych J., Watala C.: A new approach for the assessment of the toxicity of polyphenol-rich compounds with the use of high content screening analysis, Plos One, 2017, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180022
 • Sadowska B., Micota B., Rózalski M., Redzynia M., Różalski M.: The immunomodulatory potential of Leonurus cardiaca extract in relation to endothelial cells and platelets, Innate Immunity, 2017, 23(3), 285-295
 • Sosnowska D., Podsędek A., Kucharska A.Z., Redzynia M., Opęchowska M., Koziołkiewicz M.: Comparison of in vitro anti-lipase and antioxidant activities, and composition of commercial chokeberry juices. European Food Research and Technology, 2016,242,505-515
 • Dorota Sosnowska, Anna Podsędek, Małgorzata Redzynia, Dorota Żyżelewicz: Effects of fruit extracts on pancreatic lipase activity in lipid emulsions. Plant Foods Hum Nutr, 2015,70,344-350
 • Dorota Sosnowska, Anna Podsędek, Małgorzata Redzynia: Wpływ ekstraktu z owoców na aktywność lipazy trzustkowej w emulsji trimaślanu glicerolu. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2015,7-8,48-50
 • Magdalena Sikora, Małgorzata Redzynia, Patrycja Fandrych, Jacek Krzciuk: Krameria (Krameria triandra) - nowy surowiec kosmetyczny. Polish Journal of Cosmetology, 2015, 18(4), 291-295
 • Małgorzata Zakłos-Szyda, Iwona Majewska, Małgorzata Redzynia, Maria Koziołkiewicz: Antidiabetic effect of polyphenolic extracts from selected edible plants as α‑amylase, α-glucosidase and PTP1B Inhibitors, and βpPancreatic cells cytoprotective agents - A Comparative Study. Current Topics in Medicinal Chemistry, 2015, 15, 2431-2444
 • Podsędek A., Redzynia M., Klewicka E., Koziołkiewicz M.: Matrix effect on the stability and antioxidant activity of red cabbage anthocyanins under simulated gastrointestinal digestion, BioMed Research International ID:365738, 2014
 • Sadowska B., Paszkiewicz M., Podsędek A., Redzynia M., Różalska B.: Vaccinium myrtillus leaves and Frangula alnus bark derived extracts as potential antistaphylococcal agents. Acta Biochemica Polonica, 2014, 61,1,163-169
 • Podsędek A., Majewska I., Redzynia M., Sosnowska D., Koziołkiewicz M.: In vitro inhibitory effect on digestive enzymes and antioxidant potential of commonly consumed fruits, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2014, 62,4610-4617
 • Skaba D., Morawiec D., Tanasiewicz M., Mertas A., Szliszka E., Skucha-Nowak M., Dawiec M., Yamamoto R., Ishai S., Makita Y., Redzynia M., Janoszka B., Niedzielska I., Król W.: Influence of toothpaste with brazilian ethanol extract propolis on the oral caviyt health, Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, art no 215391, 2013
 • Redzynia M., Gorlach S., Podsędek A.: Wpływ polifenoli czerwonej kapusty na przeżywalność komórek nowotworowych jelita grubego, "Doskonalenie jakości żywności z owoców, warzyw i grzybów" pod red. J. Słupskiego i P. Gebczynskiego, 2012 (ISBN 978-83-932389-8)
 • Podsędek A., Sosnowska D., Redzynia M., Koziołkiewicz M.: Effect of domestic cooking on the red cabbage hydrofilic antioxidants. International Journal of Food Science and Technology 2008, 43, 1770-1777;
 • Podsędek A., Sosnowska D., Redzynia M., Anders B.: Antioxidant capacity and content of Brassica oleracea dietary antioxidants. International Journal of Food Science and Technology 2006, 41,49-58

Rozdziały w monografiach

 • Sosnowska D., Podsędek A., Redzynia M., Golis T.: Bioaktywne składniki owoców rokitnika, "Flawonoidy i ich zastosowanie" pod red. Marii Kopacz i Janusza Pusza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, (ISBN978-83-7199-761-7)
 • Redzynia M., Podsędek A., Anders B.: Ekstrakcja związków polifenolowych z kory sosny, "Flawonoidy i ich zastosowanie" pod red. Marii Kopacz i Janusza Pusza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012 (ISBN 978-83-7199-761-7)
 • Podsędek A., Sosnowska D., Redzynia M.: Polifenolowe inhibitory lipazy, "Flawonoidy i ich zastosowanie" pod red. Marii Kopacz i Janusza Pusza, Oficyna Wydawnicz Politechniki Rzeszowskiej, 2012 (ISBN 978-83-7199-761-7)
 • Redzynia M., Podsędek A.: Skład i aktywność antyoksydacyjna wybranych suplementów diety, "Flawonoidy i ich zastosowanie" pod red. Marii Kopacz, Oficyna Wydawnicz Politechniki Rzeszowskiej, 2010 (ISBN 978-83-7199-637-5)
 • Małgorzata Redzynia, Anna Podsędek „Skład i aktywność antyoksydacyjna wybranych suplementów diety” – rozdział w monografii: „Flawonoidy i ich zastosowanie” pod redakcją Marii Kopacz ISBN 978-83-7199-637-5, Rzeszów 2010
 • Redzynia M., Podsędek A., Koziołkiewicz M.: „Stabilność i aktywność biologiczna związków polifenolowych czerwonej kapusty w warunkach trawienia in vitro” - rozdział w monografii: „Flawonoidy i ich zastosowanie” pod redakcją Marii Kopacz i Stanisława Kopacza ISBN 978-83-7199-518-7, Rzeszów 2008
Otrzymane nagrody

Nagrody JM Rektora PŁ za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną

2004 - nagroda firmy Labomix za najbardziej oryginalną pracę dyplomową: "Wpływ obróbki kulinarnej na trwałość przeciwutleniaczy kapusty czerwonej"

 

Przebieg kariery naukowej
 • 2009 – stopień doktora nauk technicznych Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, temat pracy doktorskiej: "Stabilność i aktywność biologiczna związków polifenolowych czerwonej kapusty w warunkach trawienia in vitro"
 • 2004 – dyplom magistra inżyniera biotechnologii, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, temat pracy magisterskiej: "Wpływ obróbki kulinarnej na skład i właściwości przeciwutleniające kapust"

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

 

 

 

bacaif

 

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

Jednostki