+

WikampFb

 
 

Marek Ludwicki

A+ / A-

Zagadnienia pomocnicze do zaliczenia pomiarów, automatyki i elektrotechniki
Kierunek studiów – Technologia Żywności
(studia inżynierskie dwustopniowe, 30 godzin wykładu)

I  Automatyka
1. Schematy układów sterowania i regulacji automatycznej, sprzężenie zwrotne
2. Analogowe oraz dyskretne sygnały i systemy pomiarowo-regulacyjne, sygnały standardowe
3. Człony proporcjonalne i opóźniające
4. Człony inercyjne I-go i wyższych rzędów
5. Stała czasowa - definicja, wyznaczanie, rola w pomiarach i regulacji 
6. Człony całkujące i różniczkujące
7. Klasyfikacja układów regulacji wg pochodzenia wielkości zadanej 
8. Regulator dwupołożeniowy  i impulsowy
9. Regulator PID analogowy i dyskretny
10. Pneumatyczne i elektryczne urządzenia wykonawcze

II  Pomiary przemysłowe           
1. Pomiary analogowe i dyskretne, człony zespołu pomiarowego
2. Systematyczne i przypadkowe błędy pomiarów, właściwości przyrządów pomiarowych 
3. Pomiary przesunięcia liniowego oraz prędkości liniowej i kątowej
4. Pomiary poziomu cieczy i substancji sypkich
5. Pomiary natężenia przepływu płynów 
6. Przemysłowe pomiary siły, masy i strumienia masy
7. Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień 
8. Termometry rozszerzalnościowe, elektryczne i emisyjne
9. Pośrednie pomiary stężenia roztworów, pomiary gęstości cieczy
10. Symbole i oznaczenia na schematach technologicznych automatyki

Zaliczenie pisemne.
Czas opracowania losowo przydzielonych dwóch  tematów (po jednym z każdej grupy) -  45 minut.

Ocena końcowa  =  0,7 oceny z kolokwium wykładowego +  0,3 oceny z laboratorium.
Wpis do systemu po zaliczeniu laboratorium!


Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
01_regulamin_laboratorium.docx17.67 KB
ZałącznikWielkość
02_wykaz_zadan_w_laboratorium.docx19.49 KB
ZałącznikWielkość
03_sekwencje_zadan_w_laboratorium.docx35.18 KB
ZałącznikWielkość
04_strona_tytulowa_sprawozdania.docx19.56 KB
ZałącznikWielkość
06_program_wykladow_2015-16.docx18.68 KB
ZałącznikWielkość
07_zagadnienia_do_kolokwium.docx18.29 KB
ZałącznikWielkość
08_uwagi_przed_kolokwium.docx22.15 KB
ZałącznikWielkość
09_wykladowca.docx74.28 KB
ZałącznikWielkość
1_uklady_i_systemy_pomiarowe.pdf210.14 KB
ZałącznikWielkość
2_sterowanie_i_regulacja_automatyczna.pdf119.89 KB
ZałącznikWielkość
3_okreslanie_wlasciwosci_ukladow_dynamicznych.pdf688.91 KB
ZałącznikWielkość
zadanie_01.pdf660.16 KB
ZałącznikWielkość
zadanie_02.pdf388.86 KB
ZałącznikWielkość
zadanie_03.pdf330.42 KB
ZałącznikWielkość
zadanie_04.pdf707.21 KB
ZałącznikWielkość
zadanie_05.pdf527.53 KB
ZałącznikWielkość
zadanie_06.pdf515.45 KB
ZałącznikWielkość
zadanie_07.pdf535.14 KB
ZałącznikWielkość
zadanie_08.pdf402.23 KB
ZałącznikWielkość
zadanie_09.pdf719.71 KB
ZałącznikWielkość
zadanie_10.pdf919.85 KB

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

 

 

 

 

bacaif

 

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

Jednostki