+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Certyfikat KAUT i EUR-ACE dla kierunku Biotechnologia

A+ / A-

24 stycznia 2019 podczas posiedzenia plenarnego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) w Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu KAUT i EUR-ACE dla kierunku Biotechnologia prowadzonego przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności.
W roku 2018 Wydział był wizytowany przez ekspertów KAUT oraz ekspertów europejskich zrzeszonych w ENAEE (European Network for Acreditation of Engineering Education). Na podstawie przedstawionych dokumentów akredytacyjnych oraz Raportu Zespołu Oceniającego, kierunkowi studiów BIOTECHNOLOGIA udzielono akredytacji KAUT na 5 lat, tj. do roku akademickiego 2022/2023. Jest to jednoznaczne z nadaniem certyfikatu międzynarodowego EUR-ACE Label (European Accreditation of Engineering Programmes).


Polecamy

 

 

 

bacaif

 

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

Jednostki