+

WikampFb

 
 

Gromadzenie materiałów związanych z historią PŁ i aktywnością zawodową pracowników Uczelni

A+ / A-

Szanowni Państwo,
Z inicjatywy Rektorskiej Komisji Historycznej została uruchomiona akcja gromadzenia materiałów związanych z życiem i historią Politechniki Łódzkiej.
Jeśli Państwo chcieliby przekazać czy też udostępnić w celu skopiowania tego typu dokumenty, a w szczególności zdjęcia dotyczące historii Wydziału, imprez okolicznościowych, konferencji, zjazdów absolwentów, czy też pokazujące codzienne życie Wydziału, fotografie pracowników, studentów, gmachów i laboratoriów, prosimy o kontakt z Dziekanatem lub bezpośrednio z prof. Elżbietą Łodygą-Chruścińską (tel. 42 631-34-17 oraz e-mail: elzbieta.lodyga-chruscinska@p.lodz.pl).
Zastanówmy się także, czy w magazynach naszych laboratoriów nie znajdziemy egzemplarzy starego sprzętu laboratoryjnego oraz drobnej aparatury badawczej, które mogłyby stać się cennymi eksponatami w Muzeum PŁ.
 
Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
Profesor dr hab. Maria Koziołkiewicz


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki