+

WikampFb

 
 

IV Interdyscyplinarna Konferencja "Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji", 6-7 VI 2019

A+ / A-

W imieniu organizatorów zapraszamy na IV Interdyscyplinarną Konferencję "Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji", organizowaną w Toruniu, w dniach 6-7 czerwca 2019 r.
Podobnie jak poprzednie spotkania, IV NaBioMat będzie interdyscyplinarnym forum, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu Chemii, Biotechnologii, Biologii Molekularnej, Medycyny i Ochrony Środowiska:

  • Synteza nanomateriałów nieorganicznych, bionanomateriałów oraz materiałów biokompatybilnych,
  • Badania chemiczne i strukturalne nanomateriałów,
  • Związki biologicznie czynne o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii,
  • Interakcje biomolekuł i nanomateriałów,
  • Biologicznie czynne związki o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii,
  • Bioreaktory, bioprocesy, biosensory, bionośniki,
  • Cytotoksyczność nanomateriałów,
  • Nanomateriały i nanocząsteczki w medycynie

oraz tematy pokrewne.

Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy (rejestracja do 31.03.2019), dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: nabiomat.umk.pl
Zapraszamy również do odwiedzenia facebooka konferencji: facebook.com/nabiomat


Jednostki