+

WikampFb

 
 

IV Narodowy Kongres Żywieniowy, 25–26 I 2019

A+ / A-

W imieniu Organizatorów i własnym, zapraszam uprzejmie do wzięcia aktywnego udziału w IV Narodowym Kongresie Żywieniowym, który odbędzie się 25–26 stycznia 2019 r. w Warszawie. 

Jesteśmy  przekonani i wierzymy w to, że efekty dotychczasowych Kongresów były  ważne dla zdrowia publicznego i środowisk związanych z żywnością, żywieniem, medycyną i zdrowiem oraz z aktywnością fizyczną – w tym dla przemysłu oraz jednostek publicznych związanych z tymi dziedzinami. 
Kolejny Kongres poświęcamy problemom zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży.
Celem IV Narodowego Kongresu Żywieniowego będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie: dlaczego nie udaje się powstrzymać narastania nadwagi i otyłości, szczególnie u dzieci i młodzieży. Będziemy szukali nie tylko odpowiedzi, lecz także rozwiązań tego problemu. Zajmiemy się również tematem zaburzeń odżywiania w wieku młodzieńczym, czyli bulimią i anoreksją. 
Praktyczne wskazówki, jak  zachęcić dzieci i młodzież do dbania o właściwe żywienie i aktywność fizyczną, przedstawią zaproszeni eksperci – specjaliści i praktycy w dziedzinie żywienia, kultury fizycznej, pediatrii i psychologii. Podpowiedzą w pierwszym dniu obrad, jak cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją, zarówno w czasie dorastania, jak i w wieku dorosłym. Ważnym elementem Kongresu będzie prezentacja przez Instytut Żywności i Żywienia zmodyfikowanej Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej  dla dzieci i młodzieży.
Drugi dzień Kongresu poświęcamy wdrożeniu nauki do praktyki życia codziennego. Omawiane problemy, sprawdzone odpowiedzi i rozwiązania chcemy przybliżyć jak największemu gronu odbiorców. Dlatego zaplanowaliśmy szereg debat skierowanych przede wszystkim do szeroko pojętego środowiska szkolnego, czyli rodziców, nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, realizatorów żywienia zbiorowego, pielęgniarek szkolnych, przedstawicieli kuratoriów oświaty.

IV Narodowy Kongres Żywieniowy będzie okazją do prezentacji badań krajowych ośrodków naukowych w ramach sesji posterowej. W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego zachęcam do zgłaszania plakatów prezentujących wyniki badań dotyczących zaburzeń stanu odżywienia i sposobu żywienia dzieci i młodzieży, aktywności fizycznej i czynników ryzyka oraz skutecznych działań profilaktycznych i interwencyjnych.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 16.11.2018 roku na adres dostapiuk@izz.waw.pl w ramach zagadnień: 

  • Otyłość i nadwaga dzieci i młodzieży
  • Zaburzenia odżywiania wśród dzieci i młodzieży
  • Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży sprzyjające nadwadze i otyłości.
  • Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży
  • Skuteczne programy interwencyjne w prewencji i terapii nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży
  • Co mogą zrobić by pomóc w rozwiązaniach, nauka razem z przemysłem?

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w interdyscyplinarnym forum wymiany wiedzy i doświadczeń, jakim jest IV Narodowy Kongres Żywieniowy.

prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz
Przewodniczący Komitetu Naukowo-Organizacyjnego
Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia

Informacje i zapisy: www.kongres-zywieniowy.waw.pl


Jednostki