+

WikampFb

 
 

Komandoria Palm Akademickich dla prof. dr hab. inż. Stanisława Bieleckiego, Rektora PŁ kadencji 2008-2016

A+ / A-

W dniu 3 kwietnia 2017r Ambasador Francji wręczył insygnia Komandorii Palm Akademickich profesorowi dr hab. inż. Stanisławowi Bieleckiemu za konsekwentne zaangażowanie na rzecz polsko-francuskiej współpracy naukowej i dydaktycznej  oraz za przyczynienie się do rozkwitu współpracy Polski i Francji. Politechnika Łódzka jest jedyną uczelnią techniczną w Polsce, która prowadzi kształcenie studentów w języku francuskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, od ponad 20 lat. PŁ realizuje także wiele wspólnych projektów naukowych i badawczo-rozwojowych z uczelniami i firmami we Francji. 
 
W ramach programu Erasmus+ w ubiegłym roku akademickim - 2015/2016 - na PŁ przyjechało prawie 100 studentów francuskich. Ta liczba daje uczelni I miejsce w wymianie z Francją. Politechnika realizuje ponad 120 umów, w tym 105 umów w ramach Erasmusa oraz 19 międzyuczelnianych. Studenci politechniczni mogą otrzymywać podwójne dyplomy PŁ i francuski w jednej z pięciu uczelni. Każdego roku młodzi naukowcy korzystają z umów co-tutelle o wspólnych doktoratach, finansowanych przez rząd Francji.

Ordery Palm Akademickich są nadawane na wniosek francuskiego Ministra Edukacji Narodowej. Jest to najstarsze cywilne francuskie odznaczenie ustanowione w 1808 roku dekretem cesarza Napoleona i najwyższe obok „Legii Honorowej”  i „Narodowego Orderu Zasługi”. 

Pan profesor Stanisław Bielecki podczas przemówienia w Ambasadzie Francji w dniu 3 kwietnia 2017 r. podkreślił iż: „To dzisiejsze wyróżnienie mnie jest to wyróżnienie przede wszystkim dla całej mojej uczelni, dlatego uprzejmie proszę o przyjęcie podziękowań dla Ministra Edukacji Narodowej Francji za dostrzeżenie naszego wkładu w rozwój wzajemnej współpracy, w tworzenie nowej, doskonalszej Europy dla wszystkich narodów".


Jednostki