+

WikampFb

 
 

Obowiązkowe szkolenie BHP

A+ / A-

Terminy obowiązkowego szkolenia z BHP dla studentów II stopnia:

04.03.2019 (poniedziałek) godz. 16:15 w audytorium S-20
- Technologia Kosmetyków
- Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

07.03.2019 (czwartek) godz. 14:15 w audytorium S-20
- Biotechnologia

Terminy również dla studentów I stopnia, którzy do tej pory nie odbyli szkolenia BHP.
Przypominamy, iż brak zaliczenia ze szkolenia BHP skutkuje brakiem rejestracji na następny semestr i skreśleniem z listy studentów.


Jednostki