+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Politechnika Łódzka nagrodzona w konkursie ELSEVIER Research

A+ / A-

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to tegoroczni zwycięzcy konkursu ELSEVIER Research Impact Leaders Award.
Nagrody te otrzymują uczelnie, których badania wnoszą największy wkład w postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

Przyznawane są w sześciu szerokich dyscyplinach (według klasyfikacji OECD): obszarze nauk rolniczych i przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, humanistycznych, nauk o zdrowiu i medycznych, nauk ścisłych oraz społecznych. Przy wyłanianiu zwycięzców brane są pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

W obszarze nauk rolniczych i przyrodniczych (Agricultural Sciences) zwyciężyła Politechnika Łódzka. Nominowane były także: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Uniwersytet Rzeszowski.

Uniwersytet Jagielloński zwyciężył w kategorii nauk o zdrowiu i medycznych (Medical Sciences). W najlepszej trójce uwzględniono także: Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W kategorii nauk humanistycznych (Humanities) najlepszy okazał się SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. W gronie nominowanych były również: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Wrocławski.
Uniwersytet Warszawski okazał się najlepszy w kategorii nauk ścisłych (Natural Sciences). Nominowane były także: Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Zielonogórski.

Politechnika Lubelska wygrała w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych (Engineering and Technologies). Wśród nominowanych w tej kategorii znalazły się także: Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Zielonogórski.

Z kolei Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego wygrała w obszarze nauk społecznych (Social Sciences). Oprócz niej nominowano: Politechnikę Częstochowską i Politechnikę Gdańską.

ELSEVIER Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Nagrody wręczono w Warszawie, podczas czwartej konferencji z cyklu „Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”. Konferencja zorganizowana została przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" w ramach programu „International Visibility Project” prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Elsevier to globalna firma zajmująca się m.in. analizą informacji. Stworzyła takie platformy naukowe, jak Scopus czy SciVal.
Więcej o nagrodzie tutaj.
PAP - Nauka w Polsce

 


Polecamy

 

 

 

bacaif

 

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

Jednostki