+

WikampFb

 
 

Popularyzacja Nauki w ramach projektu MNiSW DUN

A+ / A-

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ w toku realizacji projektu „Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Biodeterioration and Protection of Cultural Heritage” finansowanego w ramach umowy 623/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą nauki przygotował materiały multimedialne dotyczące problemu biodeterioracji i ochrony dziedzictwa kulturowego:

Zapraszamy do obejrzenia materiałów.
 

 


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki