+

WikampFb

 
 

Praktyki w ambasadzie w Meksyku

A+ / A-

Ambasada RP w Meksyku zaprasza studentów na praktyki w referacie polityczno-ekonomicznym, kultury, administracji i w konsulacie. Praktyki to okazja do zdobycia nowego doświadczenia, podszkolenia języka hiszpańskiego, zapoznania się z pracą urzędu i specyfiką dyplomacji.

Ogólne informacje dotyczące praktyk studenckich i absolwenckich oraz wolontariatu w placówkach zagranicznych, a także wzory formularzy zgłoszeniowych znajdą Państwo na stronie internetowej MSZ.

Praktyki są bezpłatne, a Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia ani ubezpieczenia osoby odbywającej praktykę.
Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: meksyk.amb.sekretariat@msz.gov.pl


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki