+

WikampFb

 
 

Procedury wydawania haseł przez Centrum E-Learningu PŁ

A+ / A-

Hasła dają dostęp do usług takich, jak platforma WIKAMP, poczta studencka, WEBDziekanat oraz wszystkich innych opartych o wspólną autentykację.
Procedury wydawania haseł opisane są szczegółowo w tym dokumencie.


Jednostki