+

WikampFb

 
 

Projekt „Inkubator Innowacyjności+” dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów

A+ / A-

Szanowni Państwo,

zapraszam do wzięcia udziału w projekcie skierowanym do pracowników naukowych, doktorantów i studentów. W ramach Projektu oferowane jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych powstałych na Politechnice w zakresie:

  1. Promocji oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach wynalazczości.
  2. Przygotowania analiz zdolności komercjalizacyjnej zakończonego projektu, np. analiza potencjału rynkowego, analiza gotowości wdrożeniowej, wycena praw własności intelektualnej.
  3. Dofinansowania ochrony własności intelektualnej i przygotowanie dokumentacji patentowej.
  4. Realizacji prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie technologii do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Zadania realizowane w ramach programu będą finansowane ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i  komercjalizacja wyników prac B+R w  jednostkach naukowych i  przedsiębiorstwach”, realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4). Całkowita wartość projektu to 2.660.164,00 PLN.

W ramach projektu można realizować działania w zakresie:

  • inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
  • przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
  • zarządzania portfelem technologii,
  • prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie projektu: ctt-lodz.pl/inkubator-innowacyjnosci
Zapraszam do skorzystania z wyjątkowej szansy.
Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszę o przygotowanie niezbędnych danych do końca czerwca.  

Tomasz P. Olejnik
Prodziekan ds. rozwoju i promocji


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki