+

WikampFb

 
 

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na kierunek Technologia kosmetyków

A+ / A-

UWAGA KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Rozmowy kwalifikacyjne wyłącznie dla kandydatów na kierunek Technologia kosmetyków odbywać się będą dnia 27 lutego 2017, od godziny 10:00, w dziekanacie Wydziału.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie przewiduje prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dla kierunku biotechnologia oraz dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka.


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki