+

WikampFb

 
 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów i doktorantów na r.a. 2017/2018

A+ / A-

Uprzejmie informujemy, iż studenci i doktoranci składają wnioski o stypendium MNiSW do dziekanatu do dnia 21 września do godziny 15:00.
Komplet dokumentów (Komunikat Rektora, Wzór Wniosku, Wskazówki dot. wypełnienia Wniosku) został przesłany przez Wikamp na adresy politechniczne studentów i doktorantów dnia 30 czerwca 2017.


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki