+

WikampFb

 
 

Stypendium rektora - PILNE

A+ / A-

UWAGA STUDENCI I sem. studiów II st. oraz III sem. studiów II st. 
Proszę o bardzo pilne zgłaszanie się do dziekanatu w celu odebrania decyzji dotyczących STYPENDIUM REKTORA.
Nieodebranie decyzji spowoduje wstrzymanie wypłaty.

 


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki