+

WikampFb

 
 

Stypendium rektora - odbiór decyzji

A+ / A-

Prosimy o bardzo pilne zgłaszanie się do dziekanatu w celu odebrania decyzji dot. STYPENDIUM REKTORA.
Nieodebranie decyzji spowoduje wstrzymanie wypłaty.


Jednostki