+

WikampFb

 
 

VIII Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne, 17-19 V

A+ / A-

Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne Symbioza chciałoby serdecznie zaprosić studentów oraz pracowników Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności na VIII Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne, które odbędzie się w terminie 17-19 maja 2019 r. na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Konferencja jest skierowana do młodych badaczy zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych: biotechnologii, biologii, bioinformatyki, chemii, inżynierii chemicznej, medycynie, farmacji i ochronie środowiska. Co roku Sympozjum uświetniają wykłady plenarne wybitnych naukowców z wiodących ośrodków naukowych z Polski i zagranicy oraz wykłady branżowe wybranych firm partnerskich.

Udział w naszym Sympozjum to doskonała okazja do:

  • poznania innych młodych naukowców zainteresowanych biotechnologią i naukami pokrewnymi z całej Polski i zagranicy
  • zapoznania się z najnowszymi wynikami badań prowadzonych przez zaproszonych specjalistów z ośrodków naukowych z Polski i zagranicy
  • zaprezentowania wyników swoich badań w miłej studenckiej atmosferze oraz przygotowania się do wystąpień na zagranicznych konferencjach!

W konferencji można brać udział jako uczestnik aktywny - prezentujący wyniki swoich badań podczas sesji ustnej lub plakatowej oraz jako uczestnik bierny.
Rejestracja uczestników aktywnych (wraz z przesłaniem abstraktów) i biernych jest otwarta w dniach: 28.01-3.03.2019r. 
Formularz rejestracyjny będzie dostępny na stronie internetowej: msb.symbioza.edu.pl

Sympozjum będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim.
Opłata konferencyjna wynosi 100zł.
Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie internetowej  oraz profilu na Facebooku.   


Jednostki