+

WikampFb

 
 

XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2016

A+ / A-

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2016

Konkurs, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

  • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej
  • elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych
  • automatyka
  • transport szynowy
  • inżynieria biomedyczna

Ponadto przyjmowane będą prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagające dziedziny wymienione powyżej.
Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych prac są ich walory aplikacyjne.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:
1. Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,- PLN.
2. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Beneficjentami Nagrody promocyjnej mogą być autorzy prac doktorskich lub habilitacyjnych zrealizowanych w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających edycję Konkursu. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000, - PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie równe części.

Bliższe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się pod tekstem.


Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
ogloszenie.pdf220.15 KB
ZałącznikWielkość
regulamin_konkurs_o_nagrode_siemensa.pdf1.24 MB
ZałącznikWielkość
zalaczniki_do_regulaminu.doc55.5 KB

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki