+

WikampFb

 
 

prof. dr hab. inż. Danuta Kalemba

A+ / A-

Sesja egzaminacyjna lato 2016 TŻiŻC - pobierz plik

Materiały dla TŻiŻC studia stacjonarne

Zestaw zadań 1 2016

Chorg sem. zima 2016 po 2

Chorg sem. zima 2016 po 6

Program ćwiczeń 2 2016

Zestaw zadań 2 2016

TZZC chorg laboratorium przepisy

Materiały dla TŻiŻC studia niestacjonarne

Zestaw zadań 1 ns

Zestaw zadań 2 ns

Studia niestacjonarne, materiały do laboratorium z chemii organicznej

ns ch org 2016-1 po 2

ns ch org 2016-1 po 6

Materiały dla TK studia II stopnia

TKosm zestaw zadań 1 2017

TKosm zestaw zadań 2 2017

TKosm ch org 2015-2 po 6

TKosm ch org 2015-1 po 6

TKosm ch org 2015-1 po 2

Zasady nazewnictwa związkow organicznych 2015

 

Pliki do pobrania:


TŻŻC studia stacjonarne
Studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia, ale nie zdali egzaminu w sesji zimowej ani w sesji letniej, a ponownie będą uczęszczać na ćwiczenia w semestrze zimowym będą mieli możliwość:

  • dodatkowego zdawania egzaminu w trakcie semestru zimowego po zaliczeniu pierwszego kolokwium
  • wykorzystania wszystkich (zwykle 4) terminów egzaminu w sesji zimowej po zaliczeniu obu kolokwiów w trakcie powtarzania ćwiczeń

Pozostali studenci, którzy nie będą uczestniczyć w ćwiczeniach, będą mogli przystąpić do egzaminu dwukrotnie, tak, jak to wynika z regulaminu studiów.
Przypominam, że studenci, którzy nie zaliczą ćwiczeń, mają obowiązek je powtarzać.
Warunkiem uczęszczania na laboratorium z chemii organicznej w sem. IV jest zaliczenie ćwiczeń z tego przedmiotu w sem. II (sem. letni). Jest to wypełnienie wymagania wstępnego z karty przedmiotu.

 

 


Jednostki