+

WikampFb

 
 

prof. dr hab. inż. Danuta Kalemba

A+ / A-

 

Materiały dla TŻiŻC oraz Biotechnologii studia stacjonarne

Chemia organiczna, IV TZZC, laboratorium przepisy

Zestaw zadan 1 2018

Zasady systematycznego nazewnictwa związków organicznych 2018

Ch org Zestaw zadań 2 2018

Pliki do pobrania:


TŻŻC studia stacjonarne
Studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia, ale nie zdali egzaminu w sesji zimowej ani w sesji letniej, a ponownie będą uczęszczać na ćwiczenia w semestrze zimowym będą mieli możliwość:

  • dodatkowego zdawania egzaminu w trakcie semestru zimowego po zaliczeniu pierwszego kolokwium
  • wykorzystania wszystkich (zwykle 4) terminów egzaminu w sesji zimowej po zaliczeniu obu kolokwiów w trakcie powtarzania ćwiczeń

Pozostali studenci, którzy nie będą uczestniczyć w ćwiczeniach, będą mogli przystąpić do egzaminu dwukrotnie, tak, jak to wynika z regulaminu studiów.
Przypominam, że studenci, którzy nie zaliczą ćwiczeń, mają obowiązek je powtarzać.
Warunkiem uczęszczania na laboratorium z chemii organicznej w sem. IV jest zaliczenie ćwiczeń z tego przedmiotu w sem. II (sem. letni). Jest to wypełnienie wymagania wstępnego z karty przedmiotu.

 

 


Jednostki