+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Programy studiów

A+ / A-

STUDIA STACJONARNE

Studia inżynierskie I stopnia

Studia licencjackie I stopnia

Studia magisterskie II stopnia
3-semestralne dla kandydatów z dyplomem inżyniera

4-semestralne dla kandydatów z dyplomem licencjata

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 

Kierunek współprowadzony z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ 

 

 


Jednostki