+

WikampFb

 
 

O projekcie ProZdrowie

A+ / A-

Do elementów projektu należy adaptacja pomieszczeń Instytutu Chemicznej Technologii Żywności:

  • na V piętrze (Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa) – drobne prace dostosowawcze do potrzeb projektu w pomieszczeniach zmodernizowanych w ramach projektu inwestycyjnego w latach 2010 - 2012.
  • na V piętrze (Zakład Analizy i Technologii Żywności),
  • na parterze (Zakład Technologii Chłodnictwa Żywności),
  • na I piętrze (Zakład Cukrownictwa, Zespół Pomiarów i Automatyki).

Modernizowane były laboratoria, pracownie i pokoje badawcze, chromatograficzne, różnicowej kalorymetrii skaningowej, analiz specjalistycznych, pomiarów aparaturowych, pomiarów i automatyki przemysłowej, zaplecza badawcze, hale technologiczne oraz komora zerowa chłodni. W ramach planowanych prac wykonane zostały remonty budowlane.

Nastąpiła modernizacja instalacji elektrycznej łącznie z oświetleniem, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, gazowej, sieci łączności telefonicznej i informatycznej, wymiana posadzek, urządzeń sanitarnych, mebli laboratoryjnych oraz innych. Nadrzędnym celem zamierzonej modernizacji było zwiększenie bezpieczeństwa i ergonomii pracy w  pomieszczeniach Instytutu. W tym aspekcie niezbędnym i niezwykle istotnym punktem prowadzonych prac remontowych było dostosowanie infrastruktury Instytutu do instalacji przeciwpożarowej zainstalowanej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności w 2012 r. W niektórych pomieszczeniach aparaturowych zainstalowana została klimatyzacja.

Modernizacja pomieszczeń została przeprowadzona kompleksowo, obejmując wymianę wszystkich starych instalacji różnych branż. Wymienione prace wykonane były zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego i bezpieczeństwa. Nie zmieniły architektury oraz nie naruszyły konstrukcji istniejących budynków. 

Zmodernizowane pomieszczenia wyposażone są w nowoczesną aparaturę badawczą analityczną, technologiczną i kontrolno-pomiarową, odpowiadającą wymaganiom standardów przepisów Unii Europejskiej. Planowana adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury przyczynią się do podwyższenia efektywności funkcjonowania infrastruktury naukowo-badawczej Instytutu. 

W ramach funduszy unijnych zostało zmodernizowane Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej, które stanowi fragment powierzchni zajmowanych przez Instytut oraz Laboratorium Technologii i Analizy Produktów Piekarskich, Cukierniczych i Skrobiowych z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki