+

WikampFb

 
 

Projekt ProZdrowie

A+ / A-

Projekt pt. „MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY B+R W OBSZARZE ŻYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ, TRADYCYJNEJ”

 

Beneficjent: Politechnika Łódzka, Instytut Chemicznej Technologii Żywności

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

Miejsce realizacji: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Numer umowy POIG.02.01.00-10-171/09.

Całkowita wartość projektu wynosi: 34 239 593,25 PLN, w tym wydatków kwalifikowanych 28 227 473,39 PLN
Udział Unii Europejskiej: 23 993 352,89 PLN (85% wydatków kwalifikowanych)
Udział budżetu państwa: 4 234 121,10 PLN (15% wydatków kwalifikowanych)
Kierownik projektu: dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz

Okres realizacji: sierpień 2012 r. – czerwiec 2015 r.

AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
HARMONOGRAM
KONFERENCJE
GALERIA
KONTAKTY


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

 

 

 

 

bacaif

 

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

Jednostki