+

WikampFb

 
 

dr hab. inż. Radosław Bonikowski

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Synteza organiczna, chiralne bloki budulcowe, chiralne odczynniki derywatyzujące, związki zapachowe identyczne z naturalnymi i ich analogi

Syntetyczne związki o właściwościach cytotoksycznych i bójczych wobec patogennej mikroflory

Naturalne źródła, czystych optycznie lotnych związków organicznych i ich wykorzystanie w syntezie

Techniki chromatograficznie, szczególnie chromatografia gazowa

Badania na zlecenie realizowane w Laboratorium Chromatograficznej Analizy Związków Bioorganicznych (http://lcazb.p.lodz.pl)

Obrazek użytkownika Radosław Bonikowski
dr hab. inż.
Radosław
Bonikowski

Stanowisko

Prodziekan ds. nauki, Adiunkt, Kierownik Laboratorium Chromatograficznej Analizy Związków Bioorganicznych

E-mail

radoslaw.bonikowski@p.lodz.pl

Adres

Instytut Podstaw Chemii Żywności

Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź
 

Konsultacje dla studentów

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018: wtorki 10:15-12:00, p. 8Działalność dydaktyczna

Wykład "Technologia i Analiza Aromatów Spożywczych" (sem. IV)
Zajęcia audytoryjne z Chemii Organicznej (sem. II, III i IV)
Zajęcia laboratoryjne z Chemii Organicznej (sem. III i IV)
Zajęcia laboratoryjne z Technologii i Analizy Aromatów Spożywczych (sem. IV)
Laboratorium prac przejściowych sem. IX specjalność technologia surowców kosmetycznych i aromatów.
Laboratorium prac dyplomowych sem. X specjalność technologia surowców kosmetycznych i aromatów.

Patenty i zgłoszenia patentowe
 • Kula J., Bonikowski R., Góra J. Nowy związek, pochodna indanu, patent polski, PL 194455, 2007
 • Kula J., Sikora M., Bonikowski R. Metylotienylo analog linalolu oraz sposób jego otrzymywania Patent RP, PL 210978, 2012
 • Gliszczyńska A., Wawrzeńczyk Cz., Kula J., Bonikowski R. Nowy (S)-(+)-5-metylo-2-(prop-1-en-2-ylo)heksan-1,5-diol i nowy (R)-(-)-5-metylo-2-(prop-1-en-2-ylo)heksan-1,5-diol oraz sposób ich wytwarzania, patent polski, PL 212559, 2012
 • Kula J., Sikora M., Bonikowski R. Metylotienylo analog linalolu oraz sposób jego otrzymania, patent polski, PL 211069, 2012
 • Bonikowski R., Sikora M., Kula J. 5-Metylotienyloanalog cytronellolu Patent RP, PL 213677, 2013
 • Sikora M., Bonikowski R., Kula J. Tienyloanalog geranyloacetonu oraz sposób jego otrzymywania, patent polski, PL 214331, 2013
 • Bonikowski R., Sikora M., Kula J. 3-Metylotienyloanalog geranyloacetonu, patent polski, PL 214375, 2013
 • Bonikowski R., Sikora M., Kula J. 2-Tienyloanalog nerolidolu Patent RP, PL 213678, 2013
 • Bonikowski R., Janecka K., Kula J. Analog geranyloacetonu Patent RP, PL 216557, 2013
 • Bonikowski R., Świtakowska P., Kula J., Wajs-Bonikowska A. Analog geranyloacetonu Patent RP, PL 216558, 2013
 • Kula J., Bonikowski R., Sikora M. 5-Metylotienyloanalog geranyloacetonu, patent polski, PL 214374, 2013
 • Sikora M., Bonikowski R., Kula J. 3-Metylotienyloanalog cytronellolu, patent polski, PL 213676, 2013
 • Sikora M., Bonikowski R., Kula J. 3-Tienyloanalog nerolidolu, patent polski, PL 213679, 2014
 • Świtakowska P., Bonikowski R., Kula J., Wajs-Bonikowska A. Acykliczny alkohol, analog nootkatonu, patent polski, PL 220687, 2014
 • Sikora M., Maciąg A,. Kula J., Bonikowski R., Wajs-Bonikowska A., Stobiecka A. Naturalny krem pielęgnacyjny przeznaczony do skóry suchej, starzejącej się,  Zgłoszenie patentowe, P-408476,2015
 • Sikora M., Maciąg A,. Kula J., Bonikowski R., Wajs-Bonikowska A., Stobiecka A. Naturalny krem pielęgnacyjny, Zgłoszenie patentowe, P-408777, 2016
 • Bonikowski R., Kula J., Świtakowska P., Wajs-Bonikowska A. Pochodna 5,9-dimetylodec-8-en-2-olu, Patent polski, PL224657, 2016
 • Bonikowski R., Kula J., Świtakowska P., Wajs-Bonikowska A. Homolog 2,4,8-trimetylonon-7-en-2-olu, Patent polski, PL224658, 2016
 • Sikora M., Maciąg A,. Kula J., Bonikowski R., Wajs-Bonikowska A., Stobiecka A. Naturalny balsam pielęgnacyjny, Zgłoszenie patentowe, P-408908, 2016
 • Sikora M., Maciąg A,. Kula J., Bonikowski R., Wajs-Bonikowska A., Stobiecka A. Naturalny balsam pielęgnacyjny, Zgłoszenie patentowe, P-408909, 2016
Publikacje po 2000 roku
 1. Kula J., Bonikowski R., Staniszewska M., Krakowiak A., Wieczorek W.M., Majzner W.R., Bujacz G.D. Transformation of carotol into the hydroindane-derived musk odorant. Eur J Org Chem, 2002, 11, 1826-1829
 2. Kula J., Sikora M., Hammad D., Bonikowski R., Balawejder M., Nowicki J. Synthesis of furyl analogues of acyclic monoterpenes. Flavour Frag J, 2005, 20(5), 487-491
 3. Kula J., Izydorczyk K., Czajkowka A., Bonikowski R. Chemical composition of carrot umbel oils from Daucus carota L. ssp sativus cultivated in Poland. Flavour Frag J, 2006, 21(4), 667-669
 4. Wajs A., Bonikowski R., Kalemba D. Composition of essential oil from seeds of Nigella sativa L. cultivated in Poland. Flavour Frag J, 2008, 23(2), 126-132
 5. Wajs A., Bonikowski R., Kalemba D. Different isolation methods for determination of composition of volatiles from Nigella damascena L. seeds. Nat Prod Commun, 2009, 4(11), 1577-1580
 6. Bonikowski R., Kula J., Bujacz A., Wajs A., Majzner W. Natural (+)-carotol as a donor of chirality in the synthesis of enantiomerically pure hydroindene building blocks. Tetrahedron-Asymmetr, 2009, 20(22), 2583-2588
 7. Bonikowski R., Kula J., Sikora M., Kunicka A. Thienyl analogues of acyclic monoterpene alcohols and their biological activity J Sci Food Arg, 2009, 89(12), 2088-2095
 8. Jabłońska A., Świtakowska P., Bonikowski R., Kunicka A., Kula J. Synteza 3- oraz 4-pirydyloanalogow wybranych acyklicznych terpenów - właściwości sensoryczne i aktywność przeciwdrobnoustrojowa Zeszyty Naukowe. Politechnika Łódzka. Chemia Spożywcza i Biotechnologia, 2009, 73, 61-72
 9. Kula J., Balawejder M., Bonikowski R., Sikora M. 7,8-Dihydro-4H-cyclohepta[b]furan (thiophene) Skeleton from Furyl (thiophene)-Derived Tertiary Allylic Alcohols J Heterocyclic Chem, 2009, 46(6), 1404-1407
 10. Wajs A., Urbańska J., Zaleśkiewicz E., Bonikowski R. Composition of Essential Oil from Seeds and Cones of Abies alba. Nat Prod Commun, 2010, 5(8), 1291-1294
 11. Gliszczyńska A., Bonikowski R., Kula J., Wawrzenczyk C., Ciołak K. Chemomicrobial synthesis of (R)- and (S)-lavandulol. Tetrahedron Lett, 2011, 52(34), 4461-4463
 12. Nazaruk J. Wajs-Bonikowska A., Bonikowski R. Components and antioxidant activity of fruits of Cirsium palustre and C. rivulare. Chem Nat Compd, 2012, 48(1), 8-10
 13. Bonikowski R., Kula J., Bujacz A., Wajs-Bonikowska A., Zaklos-Szyda M., Wysocki S. Hydroindene-derived chiral synthons from carotol and their cytotoxicity Tetrahedron-Asymmetr, 2012, 23(14), 1038-1045
 14. Wajs-Bonikowska A., Olejnik K., Bonikowski R., Banaszczak P. Composition of essential oils from seeds of Abies koreana. Nat Prod Commun, 2013, 8(2), 227-230
 15. Wajs-Bonikowska A., Olejnik K., Bonikowski R., Banaszczak P. Analysis of volatile components, fatty acids, and phytosterols of Abies koreana growing in Poland. Nat Prod Commun, 2013, 8(9), 1297-1300
 16. Kula J., Bonikowski R., Szewczyk M., Ciołak K. Synthesis of (S)-ricinoleic acid and its methyl ester with the participation of ionic liquid. Chem Phys Lipids, 2014, 183, 137-141
 17. Nakonieczna I., Bonikowski R., Roj E., Janczak R., Kozłowski K., Dobrzyńska-Inger A. Fractionation of berry seed oils by countercurrant extraction with supercritical carbon dioxide. Przem Chem, 2014, 93(4), 485-488
 18. Stobiecka A., Bonikowski R., Kula J. Free radical scavenging properties of thienyl and furyl linalool analogues: an experimental and DFT/B3LYP study. Flavour Frag J, 2014, 29(6), 325-333
 19. Bonikowski R., Świtakowska P., Jabłońska A., Kula J., Sienkiewicz M., Gabrysiak J., Kajrukszto K. Characteristics of some synthetic terpenoids with a grapefruit odour discovered by serendipity Flavour Frag J, 2014, 29(6), 380-387
 20. Bonikowski R., Świtakowska P., Kula J. Synthesis, odour evaluation and antimicrobial activity of some geranyl acetone and nerolidol analogues Flavour Frag J, 2015, 30(3), 238-244
 21. Bonikowski R., Świtakowska P., Sienkiewicz M., Zakłos-Szyda M. Selected compounds with structure related to acyclic sesquiterpenoids and their antibacterial and cytotoxic activity Molecules, 2015, 20(6), 11272-11296
 22. Celiński K., Bonikowski R., Wojnicka-Półtorak A., Chudzińska E., Maliński T. Volatiles as chemosystematic markers for distinguishing closely related species within the Pinus mugo complex. Chem Biodivers, 2015, 12(8), 1208-1213
 23. Bonikowski R., Celiński K., Wojnicka-Półtorak A., Maliński T. Composition of essential oils isolated from the needles of P. uncinata Ramond ex. Mirb. and P. uliginosa Neumann ex Wimmer grown in Poland. Nat Prod Commun, 2015, 10(2), 371-373
 24. Pabiś S., Bonikowski R., Kula J. Aromat sposobem na sukces produktu. Trendy w aromatach spożywczych. Przem Spoż, 2015, 5(69), 12
 25. Stobiecka A., Sikora M., Bonikowski R., Kula J. An exploratory study on the peroxyl-radical-scavenging activity of 2,6-dimethyl-5-hepten-2-ol and its heterocyclic analogues J Mol Struct, 2016, 1107, 82-90
 26. Bonikowski R., Paoli M., Szymczak K., Krajewska A., Wajs-Bonikowska A., Tomi F., Kalemba D. Chromatographic and spectral characteristic of some esters of a common monoterpene alcohols Flavour Frag J, 2016, 31(4), 290-292
 27. Wińska K., Grabarczyk M., Mączka W., Kondas A., Maciejewska G., Bonikowski R., Anioł M. Synthesis and Biotransformation of Bicyclic Unsaturated Lactones with Three or Four Methyl Groups Molecules, 2017, 22(1), 147
 28. Wajs-Bonikowska A., Stobiecka A., Bonikowski R., Krajewska A., Sikora M., Kula J. A comparative study on composition and antioxidant activities of supercritical carbon dioxide, hexane and ethanol extracts from blackberry (Rubus fruticosus) growing in Poland J Sci Food Arg, 2017, 97(11), 3576-3583
Otrzymane nagrody

Nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność organizacyjną, za osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej

Nagroda I stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za osiągnięcia naukowe

Nagroda Polmos Żyrardów za wyróżnioną rozprawę doktorską, 2007

Przebieg kariery naukowej

2001 - mgr inż. - technologia chemiczna, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii PŁ
2006 - dr inż. - technologia chemiczna, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
2016 - dr hab. inż. - technologia chemiczna, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Hobby

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki