+

WikampFb

 
 

Prof. dr hab. Stanisław Wysocki

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Wczesne prace naukowe były związane z oddziaływaniem promieniowania jonizującego z tlenkami nieorganicznymi, a w szczególności z strukturą elektronową defektów punktowych na ich powierzchni, jak również z procesami migracji energii w kryształach.
 • Następny rozdział prac badawczych dotyczył pierwotnych procesów zachodzących w polimerach w   temperaturach helowych w polu promieniowania jonizującego.
 • Obecna działalność naukowa koncentruje się na fotostymulowanych procesach w układach biologicznych, oddziaływaniach cząsteczka - biopolimer, zastosowaniu technik fluorescencyjnych w tych badaniach. Badania te są wspierane symulacjami komputerowymi. Głównym celem tych prac są poszukiwania korelacji pomiędzy biologiczną aktywnością, a strukturą biopolimerów.
Obrazek użytkownika Stanisław Wysocki
Prof. dr hab.
Stanisław
Wysocki

E-mail

stanislaw.wysocki@p.lodz.pl


Działalność dydaktyczna
 • Wykłady : Biofizyka , Chemia fizyczna
 • Fizykochemia polielektrolitów - fakultet
 • Zajęcia laboratoryjne z biofizyki
Publikacje po 2000 roku
 • Hodyr Krzysztof, Wysocki Stanisław: “Verification of transient RIC in polyethylene using numerical methods”. IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. 2000 Vol.7 nr 2 s.193-196.
 • Wandelt Barbara, Turkewitsch Petra, Wysocki Stanisław: “Time-resolved fluorescence studies of dimethylaminostyrylpyridinium salt incorporated in polymer cavity”. W: Photophysics and Photochemistry 2000. 2000, s.117.
 • Wandelt Barbara, Turkewitsch Petra, Wysocki Stanisław, Darling Graham D.: “Fluorescent molecularly imprinted polymer studied by time-resolved fluorescence spectroscopy”. Polymer 2002 Vol.43 S.2777-2785.
 • Mielniczak Alina, Wandelt Barbara, Wysocki Stanisław: “4-(4-imethylaminostyryl)pyridinium derivative: a solvent viscosity- and polarity-sensitive fluorescent sensor’. Mater. Sci. 2002 Vol.20 nr 4 s.59-68.
 • Wandelt Barbara, Mielniczak Alina, Turkewitsch Petra, Wysocki Stanisław: „state and time-resolved fluorescence studies of fluorescent imprinted polymers. J. Lumin. 2003 Vol.102-103 nr 5 s.774-781.
 • Domagalska Beata, Wilk Kazimiera, Wysocki Stanisław: “Experimental and theoretical studies on solvent effects of amphiphilic conjugated polyenals”. PCCP Phys. Chem. Chem. Phys. 2003 nr 5 s.696-702.
 • E. Miller , S. Wysocki, D. Jóźwik – “Fluorescence studies of a silane gel to be applied as a carrier in optical sensors”, International Journal of Photoenergy, 2004.
 • E. Miller, B. Wandelt, S. Wysocki, D. Jóźwik, A. Mielniczak – “The fluorescence studies of the sol-gel transition by styrylpiridine derivative”, Biosensors and Bioelectronic 20, 2004, 1196-1202.
 • K. Nowak, S. Wysocki – „The semiempirical and DFT methods In studiem on geometry  and energetics of AMSA isomers: comparison of m-AMSA and o-AMSA properties” Journal of Molecular Structure (Theochem) 682, 2004,191-199. Steady-
 • A. Dudra, S. Wysocki – „The effects of 6 MeV Electron Radiation on Aromatic Poly(ether sulfone)”, Annals of Polish Chemical Society, 2004, 784-787.
 • Agnieszka Wiosetek-Reske, Stanisław Wysocki „ Solvent effects of N-nonyl acridine orange based on different polarity scales”.Ann. Pol. Chem. Soc. 2004 Vol.3 Pt.1 s.435-438
 • E. Miller, S. Wysocki, D. Jóźwik – “Fluorescence studies of the sol-gel transition using aminopyrene”, Journal of Photochemistry and Photobiology A. Chemistry, 169, 2005, 221 – 228.
 • A. Dudra, S. Wysocki – „The influence of the degree of crosslinleing on the distribution of fluorescence lifetimes in poly(ether sulfone) Pes “, Polymer Degradation and Stability”, 89, 2005, 300 – 311.
 • A. Wiosetek-Reske, S. Wysocki, G. Bąk – „ Determination of dipole moment In the Grodnu and excited state by experiental and theoretical methods of N-nonyl acridine orange”, Spectrochimica Acta Part a, 2005, Vo 62, 1172-1178.
 • Donata Jóźwik-Styczyńska, Ewa Miller, Stanisław Wysocki – „ An optical glucose biosensor with enzyme-entrapped sol-gel”,  Ann. Pol. Chem. Soc. 2005 Vol.1 s.564-568
 • Ewa Miller, Stanisław Wysocki, Donata Jóźwik, ’’ Fluorescence studies of a silane gel to be applied as a carrier in optical sensors”,  Int. J. Photoenergy 2005 Vol.7 nr 1 s.45-49
 • A. Wiosetek-Reske, S. Wysocki, - “Effect of viscosity on spectral properties on N-nonyl acridine orange”, Ann. Pol. Chem. Soc. 2005, Vol. 1, s.697 -701.
 • A. Stobiecka, A. Kowalska, S. Wysocki – „ Application of Semi-empirical Methods in the Study of Harmane Solvatochromisom”, Physiical and Theoretical Chemistry, 2005, 672-675.
 • A. Wiosetek-Reske, S. Wysocki – „Spectra studiem of N-nonyl acridine orange In anionic, cationic and neutral surfactans”, - Spectrochimica Acta, Part A 64, (2006),1118-1124.
 • D. Jóźwik, E. Miller, B. Wandelt, S. Wysocki – „The styrylpyridine dye fort he silane sol-gel transition studies by time-dependent fluorescence”, Spectrochimica Acta, Part A 64 (2006), 1125-1132.
 • E. Stec, M. Witkowska-Zimny, M. Hryniewicz, P. Neumann, A. J. Wilkinson, A. M. Brzozowski, Ch. S. Verma, J. Zaim, S. Wysocki, G. D. Bujacz – „ Structural Basi sof the Sulphate Starvation Response In E. coli: Crystal Structure and Mutational Analysis of Transcriptional Regulator”, J. Mol. Biol. (2006) 364, 309-322.
 • Agnieszka Wiosetek-Reske, Stanisław Wysocki, „ Spectral studies of N-nonyl acridine orange in anionic, cationic and neutral surfactants”.  Spectrochim. Acta Part A. Mol. Biomol. Spectrosc. 2006 Vol.64 nr 5 s.1118-1124
 • Kolesińska J, Kolesińska B, Wysocki s, Kamiński ZJ,  “ Nanostructures fordem from lipidated oligopeptides immobilized on cellulose as combinatorial artificial receptors arrays’, Journal of Peptide Science, 12; 242-242, 2006.
Przebieg kariery naukowej
 • Mgr :  1969 r.  Uniwersytet Łódzki
 • Dr :  1976 r.  Politechnika Łódzka
 • Dr hab.: 1988 r.  Politechnika Łódzka
 • Profesor : 2000 r.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki