+

WikampFb

 
 

Dyplomanci

A+ / A-

Informacje dla dyplomantów

1.  Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PŁ § 2 punkt 1. Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej: Student przekazuje promotorowi do oceny i sprawdzenia pracę dyplomową w wersji wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej oraz składa oświadczenia będące załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej procedury (pliki do pobrania na końcu strony). Część tekstowa elektronicznej wersji pracy powinna zawierać wyłącznie treść pracy dyplomowej i musi być złożona w jednym z następujących formatów edytowalnych: doc; docx; rtf;  txt; odt; pdf . Wersja elektroniczna pracy może składać się z kilku plików, przy czym rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 15 MB.
Pełny tekst Zarządzenia nr 5/2019 Rektora PŁ z dnia 18 stycznia 2019 - pobierz plik.

2. Student składa w dziekanacie, w terminie określonym w regulaminie studiów, dokumenty niezbędne do wyznaczenia egzaminu dyplomowego:

  • podanie z wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego i uzupełnionym składem komisji ds egzaminu dyplomowego
  • dokumenty wymienione w punkcie 1.
  • egzemplarz pracy dyplomowej: oprawa miękka, wydruk dwustronny, na stronie tytułowej temat pracy w języku polskim i angielskim, na ostatniej stronie wklejona płyta CD z elektronicznym egzemplarzem pracy dyplomowej w formacie PDF.
  • dowód opłaty za dyplom na kwotę 60 zł na indywidualne konto studenta z numerem albumu
  • 5 aktualnych czarno-białych fotografii o wymiarach 4,5 x 6,5 cm, w stroju formalnym (prosimy o nie podpisywanie zdjęć długopisem oraz o sprawdzanie, czy zdjęcia są równo przycięte!!!)

Uwaga!! Przyjmowane są wyłącznie zdjęcia w stroju galowym, podkreślającym powagę dokumentu (zalecenie J.M. Rektora PŁ)

  • Panowie jasna koszula, garnitur (marynarka), krawat
  • Panie wizytowe bluzki (bez gołych ramion, bez dekoltów!!!), marynarki (bez motywów kwiatowych, kratek, pasków itd.)

Nieprzestrzeganie tych zasad przez absolwentów będzie wiązało się z ponowną opłatą za dyplom i koniecznością dostarczenia nowych zdjęć.

3. Student dostarcza do dziekanatu, najpóźniej 7 dni przed egzaminem dyplomowym, podanie o umieszczenie w suplemencie dodatkowych osiągnięć wraz z oryginałami dokumentów poświadczających dodatkowe osiągnięcia akademickie studenta, np. praca w kołach naukowych, publikacje, udział w konferencjach, szkołach letnich, odbycie praktyk dodatkowych, reprezentowanie Uczelni w zawodach krajowych lub międzynarodowych i inne.
Wersję elektroniczną wykazu osiągnięć, zarówno w języku polskim, jak i angielskim należy przesłać na adres dziekanatu
Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieuwzględnienie osiągnięć studenta w suplemencie.

4. W dniu egzaminu dyplomowego student jest zobowiązany posiadać legitymację studencką, którą należy okazać Komisji Egzaminacyjnej.

5. W przypadku, gdy student chce otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim dodatkowo składa w dziekanacie następujące dokumenty:

  • podanie o wydanie odpisu w języku angielskim
  • 1 aktualną czarno-białą fotografię o wymiarach 4,5 x 6,5 cm, w stroju formalnym (patrz p. 2)
  • dowód opłaty za dyplom na kwotę 40 zł na indywidualne konto studenta z numerem albumu

6. Wszystkie opłaty, które student zobowiązany jest uiścić przed uzyskaniem dyplomu powinny być wpłacane na indywidualne konto bankowe wygenerowane z portalu studenckiego. Wpłaty za dyplom w języku polskim i angielskim oraz brakujące odsetki można dokonywać poprzez jeden przelew jako sumaryczną opłatę.

7. Absolwent otrzymuje oryginał dyplomu i dwa odpisy dyplomu oraz suplement w języku polskim i suplement w języku angielskim. Na wniosek absolwenta (patrz p.5) uczelnia wydaje odpis dyplomu w języku angielskim.

Dyplomy oraz suplementy wydaje Sekcja Dyplomów Politechniki Łódzkiej, ul. Radwańska 29, tel. 42 631 20 91.
Pozostałe dokumenty do odbioru w dziekanacie.

Pliki do pobrania

Dla studentów

Microsoft Office document icon Podanie o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami dotyczącymi kontroli oryginalności pracy dyplomowej

Oświadczenie o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawionym wydrukiem komputerowym

Podanie o wydanie odpisu w języku angielskim

Wewnętrzna karta obiegowa Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności

Podanie o umieszczenie dodatkowych osiagnięć

Słowa kluczowe do ORPD

Dla nauczycieli

Protokół kontroli oryginalności pracy

Opinia dotycząca oryginalności pracy dyplomowej

Opinia opiekuna pracy

Recenzja pracy dyplomowej


Jednostki