+

WikampFb

 
 

Dr inż. Urszula Kucharska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Badania fizykochemiczne w zakresie równowag reakcji kompleksowania jonów metali ze związkami biologicznie czynnymi oraz ich katalitycznych procesów utlenienia i redukcji
Badania w roztworach metodami chromatograficznymi i spektroskopowymi dla konformacji kompleksów kwasów sjalowych i/lub O- i N-pochodnych cukrowych z wybranymi jonami metali
Chemiczna analiza jonów metali i związków biologicznie czynnych w surowcach i produktach spożywczych oraz w próbkach środowiska (woda, ścieki, gleba, roślinność)
Metody elektrochemiczne w zastosowaniu do analizy jonów metali i związków elektroaktywnych oraz wpływ ich stężeń na przebieg równoległych reakcji elektrodowych

Obrazek użytkownika Urszula Kucharska
Dr inż.
Urszula
Kucharska

Stanowisko

Starszy wykładowca

E-mail

urszula.kucharska@p.lodz.pl


Działalność dydaktyczna

Wykłady: 

Chemia ogólna i nieorganiczna (studia zaoczne, WBiNoŻ PŁ)
Chemia analityczna a ochrona środowiska (V Sem. WBiNoŻ PŁ)
Wybrane metody analizy instrumenalnej w ochronie środowiska (II Sem. Biotechnologia-Uzupeł. WBiNoŻ PŁ)
Bromatologia (VIII Sem. WBiNoŻ PŁ)
Chemia bionieorganiczna (VI Sem. WBiNoŻ PŁ)
Chemia makro- i mikro- elementów w żywności  (VI Sem. WBiNoŻ PŁ)

Ćwiczenia, Laboratoria: 

Ćwiczenia obliczeniowe z chemii nieorganicznej i analitycznej (I  Sem. WBiNoŻ PŁ; studia zaoczne)
Ćwiczenia lab. z chemii analitycznej (I, II i III Sem. WBiNoŻ; PŁ)
Ćwiczenia lab. z analizy chemicznej produktów spożywczych (VIII Sem. WBiNoŻ PŁ)
Laboratorium prac przejściowych - specjalistycznych (V, VII, VIII, IX Sem. WBiNo
Laboratorium prac dyplomowych (III Biotechn.-Uzupeł., VII, IX Sem. WBiNoŻ PŁ)

Publikacje po 2000 roku
 • Mucha K., Kwapisz E., Kucharska U., Okruszek A., Mechanizm of Aniline Degradation by Yeast Strain Candida methanosorbosa BP-6, Polish J.Microbiol. 59 (2010) 311-315,
 • Mucha K., Kwapisz E., Kucharska U., Trzmiel T., „Charakterystyka szczepu drożdży C.Methanosorbosa  BP-6  wykazujacych zdolność do degradacji aniliny.”  Biotechnologia 2(77) (2007)  161-173;  
 • D.Wyrzykowski, R.Kruszewski, U.Kucharska, Z.Warnke; „Structural and Physicochemical Characteristics of Tetrabutylammonium Tetrahalogenoferrates (III), [C4H9)4N][FeBr4-nCln]” ZAAC – 632, (2006) 624-628
 • U.Kucharska, J.Leszczyńska; Determination of streptomycin in food products of animal origin by ELISA method;  Zeszyty Naukowe PŁ “Chemia Spożywcza i Biotechnologia, z.68  (2004) 5-15
 • T.Jędrzejczyk, U.Kucharska; Kwas neuraminowy – znany i nieznany; Zeszyty Naukowe PŁ “Chemia Spożywcza i Biotechnologia, z.68  (2004) 63-93
 • T.Jędrzejczyk, U.Kucharska; Metody oznaczania kwasu neuraminowego; Zeszyty Naukowe PŁ “Chemia Spożywcza i Biotechnologia, z.68  (2004) 93-112
 • U.Kucharska, T.Jędrzejczyk;  Związki kompleksowe seryny z wybranymi jonami metali” Zeszyty Naukowe PŁ Nr 931,Chemia Spoż. i Bio-techn.,z.67 (2003)91-102
 • U.Kucharska, T.Jędrzejczyk; Badania zdolności tworzenia kompleksów proliny z jonami metali  o właściwościach toksycznych”  Zeszyty Naukowe PŁ Nr 931, Chemia Spoż. i Bio- techn.,z.67 (2003) 77-89
 • U.Kucharska, T.Jędrzejczyk; "Badania zdolności kompleksotwórczych treoniny z jonami metali o właściwościach toksycznych(Cd,Pb,Al)"; Zeszyty Naukowe PŁ Nr 893, Chemia Spożywcza i Biotechnologia" z. 66 (2002) 101-123
 • U.Kucharska, T.Jędrzejczyk, J.Duda; "Makro i mikro - elementy w produktach sojowych, Zeszyty Naukowe PŁ Nr 893, "Chemia Spoż.i Biotechn., z.66 (2002) 17-31
 • U.Kucharska, J.Duda, A. Łącka; "Oznaczanie zawartości kwasu L-askorbinowego, (-karotenu i likopenu w handlowych produktach sojowych"; Zeszyty Naukowe PŁ Nr 893, "Chemia Spoż.i Biotechn., z.66 (2002) 55-69
 • J.Leszczyńska, J.Masłowska, A.Owczarek, U.Kucharska; "Determination of Aflatoxins in Food Products by the ELISA Method"; Czech.J.Food Sci., 19(1), (2001) 8-12
 • U.Kucharska, J.Leszczyńska; "The use of ELISA method for the determination of chloramphenicol in products of animal origin"; Chem.Listy 94 (2000) 190-194
 • J.Leszczyńska, U.Kucharska, H.Żegota;"Aflatoxins in nuts assayed by immunological methods"; Eur.Food Res.Technol. 210 (2000) 213-215
 • J.Masłowska, J.Leszczyńska, A.Owczarek, J.Duda, B.Swat, U.Kucharska, "Nowe metody oznaczania toksycznych składników śladowych w surowcach i produktach spożywczych"; Zeszyty Naukowe PŁ, Nr 848, Chemia Spożyw.i Biotech., z.64 (2000) 5-33
 • J.Masłowska, U.Kucharska, A.Owczarek, J.Janiak, J.Duda, A.Łącka;"Badania równowagowych reakcji kompleksowania jonów metali przejściowych z wybranymi bioligandami"; Zeszyty Naukowe PŁ, Nr 848, Chemia Spożyw.i Biotech., z. 64 (2000) 77-94
Otrzymane nagrody

Nagrody JM Rektora w latach 1990-2005; 2010;
Srebrny Krzyż Zasługi RP – MP z 2003 Nr52, poz.71

Przebieg kariery naukowej

Magister -  1982  Politechnika Łódzka
Doktor -  1993  Politechnika Łódzka

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

PTChem., I SIT, PTTŻ

Hobby

Film, Muzyka, Taniec, Turystyka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki