+

WikampFb

 
 

Prof. dr hab. inż Wojciech Ambroziak

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Biologiczne utlenianie etanolu u ssaków- charakterystyka molekularna i kinetyczna izoenzymów ALDH i ich rola fizjologiczna.
 • Metabolizm amin biogennych i ich występowanie w żywności.
 • Biologiczna rola selenu i jego suplementacja w diecie.
 • Żywność funkcjonalna o charakterze prozdrowotnym.
 • Procesy fermentacji z udziałem unieruchomionych komórek drobnoustrojów.
Obrazek użytkownika Wojciech Ambroziak
Prof. dr hab. inż
Wojciech
Ambroziak

E-mail

ambro@p.lodz.pl

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna
 • wykłady, ćwiczenia, seminaria, prace dyplomowe oraz promotorstwo prac doktorskich z zakresu technologii fermentacji, aktywnych biologicznie składników żywności i metod analizy instrumentalnej dla słuchaczy Wydziałowego Studium Doktoranckiego, studentów studiów dziennych, zaocznych i zajęć prowadzonych w wersji angielskiej.
 • kierunek IFE (International Faculty of Ingineering), studia dzienne w języku angielskim: Industrial biotechnology -wykłady, specjalistyczne laboratoria, seminaria, prace dyplomowe
 • kierunek Biotechnologia, studia dzienne: Procesy fermentacyjne-wykłady, Wybrane działy technologii fermentacji –wykłady, laboratorium prac przejściowych, seminaria dyplomowe, prace dyplomowe
 • kierunek Ochrona Środowiska, studia inżynierskie: Procesy fermentacyjne-wykłady, seminaria dyplomowe, prace dyplomowe
 • kierunek Biotechnologia, studia uzupełniające: Procesy biokonwersji -wykłady
 • kierunek Biotechnologia, studia zaoczne, inżynierskie: Biotechnologia II-wykłady, prace dyplomowe
Patenty i zgłoszenia patentowe
 • Ambroziak W i inni. Patent aplikacyjny, Łotwa, Latvijas Republika Patent nr LV 13632 B Panemiens Mikroorganismu imobilizacijaiuz neseja. (Method of Microorganisms Immobilization on the carrier) Int.Cl C12N11/14.
 • Ambroziak W i inni. Patent aplikacyjny, Łotwa, Latvijas Republika Patent nr LV 13633 B Panemiens Mikroorganismu imobilizacijai uz neseja. (Method of Microorganisms Immobilization on the carrier) Int.Cl C12N11/14
 • Patelski P., Szopa J., Ambroziak W. Sposób otrzymywania drożdży Saccharomyces cerevisiae zawierających selenobiotynę. Zgłoszenie patentowe2004 nr P-367661
 • Pogorzelski G., Ambroziak W., Laskowska J.- Sposób otrzymywania cydrów zawierających związki selenu. Zgłoszenie patentowe 2006 rok nr. P-378960
 • Hachułka K., Wandelt B., Okrajni J., Ambroziak W, - Sposób wytwarzania powierzchniowo molekularnie drukowanych polimerów. Zgłoszenie patentowe 2006 rok nr P-380702
 • Ambroziak W., Kręgiel D., Dziedziczak K., Rosiak J., Kołodziejski M. – Sposób unieruchamiania komórek drożdży. Zgłoszenie patentowe 2007 rok nr P-383493
Publikacje po 2000 roku
 • Ambroziak W., Pietruszko R. : Human aldehyde dehydrogenase. Activity with aldehyde metabolites of monoamines, diamines and polyamines. J.Biol.Chem. 1991, 266, 13011-13018.
 • Ambroziak W., Kurys G., Pietruszko R. :Aldehyde dehydrogenase (EC 1.2.1.3): Comparison of subcellular localization in rat, guinea pig and human liver of the third isozyme that dehydrogenates g-aminobutyraldehyde. Comp.Biochem. Physiol. 1991, 100B, 321-327.
 • Ryzlak T.M., Ambroziak W., Schaffner C.P. : Effect of cholesta-3,5-dien-7-one on human liver aldehyde dehydrogenase. Biochim.Biophys.Acta. 1991,1079, 203-208.
 • Pietruszko R, Kurys G, Ambroziak W.: Physiological role of aldehyde dehydrogenase. W: „Life Sciences", series A, „Alcoholism: A molecular perspective" (T.Norman Palmer editor) Plenum Press, New York and London, 1991, 206, 101- 106.
 • Maśliński Cz, Kierska D, Ambroziak W: Produkty sprzęgania aldehydów z aminami biogennymi i z aminokwasami. W: "Biologiczne działanie alkoholu etylowego" (Kostowski W, Wald J- edytorzy). PWN Warszawa, 1991, Rozdział VII, 128-166
 • Ryzlak M.T., Ambroziak W., Schaffner C.P. : Human prostatic aldehyde dehydrogenase of healthy controls and diseased prostates. Biochim.Biophys.Acta. 1992, 1139, 287-294.
 • Ambroziak W. :Dehydrogenaza aldehydowa [EC 1.2.1.3] Charakterystyka molekularna i kinetyczna izoenzymów wątroby ludzkiej i ich prawdopodobna rola fizjologiczna. Rozprawa naukowa Z. 179. Zeszyty Naukowe PŁ , 1993, Nr. 662, 1-54 i Supplement 1992, Nr. 662 , 1-62
 • Ambroziak W., Pietruszko R. :Metabolic role of aldehyde dehydrogenase. W: „Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl Metabolism" (H. Weiner- ed.). Plenum Press, New York, 1993, 5-15 (Adv.Exp.Med.Biol.1993, 328, 5-15).
 • Kurys G., Shah P., Kikonyogo A., Reed D., Ambroziak W., Pietruszko R. :Human aldehyde dehydrogenase: cDNA cloning and primary structure of the enzyme that catalyses dehydrogenation of g-aminobutyraldehyde. Eur.J. Biochem. 1993, 218, 311- 320.
 • Ambroziak W., Wyczółkowska J.- Aktywność biologiczna i immunogenność niektórych składników żywności- Czy nowe zagadnienie w ocenie żywności. Zeszyty Naukowe PŁ, Technologia i Chemia Spożywcza, 1996, Z. 734, 61-78.
 • Ambroziak W.- współautor. Praca zbiorowa pod redakcją J.Masłowskiej- Instrumentalne metody identyfikacji i oznaczania składników żywności. Część I. Ćwiczenia laboratoryjne (Masłowska J. -red).Wydawnictwo P.Ł. 1997. Rozdział 6. Chromatograficzna analiza pestycydów chloroorganicznych z wykorzystaniem reakcji enzymatycznej z udziałem fosfatazy kwaśnej. 1997, 83-100.
 • Chruścińska E., Dyba M., Micera G., Ambroziak W., Olczak J., Zabrocki J., Kozłowski H.: Binding ability of Cu2+ ions by opiate-like fragments of bovine casein. J. Inorg. Biochem., 1997, 66, 19-22.
 • Chruścińska E., Micera G., Sanna D., Ambroziak W.,:Specific interaction of b-casomorphin (human) with Cu (II) ion. W: Molecular Recognition and Inclusion (Coleman A.,W., - ed). Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 1998, 283- 290.
 • Diowksz A., Pęczkowska B, Włodarczyk M., Ambroziak W.- Wzbogacone w selen pieczywo na zakwasach. Żywność. 1999, 4 (21) Supl., 195-203
 • Ambroziak W., Izaguire G, Abriola D, Ming K.C, Pietruszko R: Metabolism of retinaldehyde by human liver and kidney. W: „Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl Metabolism" 7. (Weiner H- ed.) Kluwer Academic Plenum Publishers, New York 1999, 205-212 (Adv.Exp.Med.Biol. 1999, 463, 205-212)
 • Pietruszko R, Abriola D, Izaguire G, Kikonyogo A, Dryjanski M, Ambroziak W.: Substrate- like inhibitors of aldehyde dehydrogenase. W: „Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl Metabolism 7 (Weiner H- ed.) Kluwer Academic Plenum Publishers, New York 1999, 79-87 (Adv. Exp. Med. Biol. 1999, 463, 79-87).
 • Ambroziak W., Izaguirre G., Pietruszko R.- Metabolism of retinaldehyde and other aldehydes in soluble extracts of human liver and kidney. J.Biol. Chem. 1999, 274, 33366-33373.
 • Diowksz A, Pęczkowska B, Włodarczyk M, Ambroziak W. „Bacteria/yeast and plant biomass enriched in Se via bioconversion process as a source of selenium supplementation in food". W: „Food Biotechnology . Progress in Biotechnology" v. 17. (Bielecki S., Tramper J., Polak J.- ed) Elsevier Publishers. Amsterdam, 2000, 17, 295-300.
 • Diowksz A., Ambroziak W., Włodarczyk M.: Investigation of the ability of selenium accumulation by lactic acid bacteria of Lactobacilus spices and yeast Saccharomytes cerevisiae. Pol. .J. Food. Nutr. , 1999, 8/49 , 17-21.
 • Ambroziak W., Jędrzejewski D.- Wpływ osoczowej fibronektyny na adhezję komórkową i procesy gojenia uszkodzonej rogówki. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Medtex"99, Łódż 1999. Materiały Sesji B –Włókna bioaktywne i biodegradowalne, s 1-7.
 • Ambroziak W. Biotechnologiczne metody wzbogacania żywności w selen. I Krajowy Kongres Biotechnologii, Wrocław, 1999. Materiały kongresu-Rozdział 12 Biotechnologia w produkcji żywności, s. 249-251.
 • Ambroziak W.- O możliwościach suplementacji pieczywa ze szczególnym uwzględnieniem selenu. W: „Przekształcenia w branży piekarsko-ciastkarskiej związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej" –Program Phare. Warszawa, Biuletyn SIT Spoż. NOT, Warszawa 2000, 43-54 .22.
 • Pietruszko R., Lehmann T., Dryjański M., Abriola D., Ambroziak W.- Catalysis of dehydrogeneration of 4-trans-(N,N-dimethylamino) cinnamaldehyde by aldehyde dehydrogenase. Chem. Biol. Interac. 2001, 130-132, 103-114.
 • Ambroziak W. - Aminy biogenne. W „Kształtowanie cech sensorycznych piwa" VI Szkoła Technologii Fermentacji, Szczyrk, 2001, 128-139
 • Diowksz A., Ambroziak W., Włodarczyk M., Biologiczne metody produkcji pieczywa o walorach żywności funkcjonalnej, Przegl. Piek. i Cuk., 2001, 69 (9), 4-9.
 • Słomkowska A., Ambroziak W., Aminy biogenne w piwie i surowcach piwowarskich. W: Technologia żywności a oczekiwania konsumentów (red. Habera T., Porzucek H.), SGGW i KTiCh PAN, Materia y XXXII Sesji, 2001, 1-5(CD)
 • Ambroziak W.- Współczesna analityka w browarnictwie a jakość piwa. W: „Modyfikacje surowcowe i technologiczne w produkcji piwa." VII Szkoła Technologii Fermentacji-. Łódź, 2002, s159-168
 • Słomkowska A., Ambroziak W.- Biogenic amine profile of the most popular Polish beers. Eur. Food Res. Technol. 2002 vol. 215, nr 5, s.380-383
 • Słomkowska A., Ambroziak W., Kuchciak T.- Aminy biogenne w polskich piwach. Przem. Ferment-Owoc-Warzyw. 2003,47,13-15
 • Kordialik-Bogacka E., Ambroziak W. - Investigation of the foam-active polypeptides during beer fermentation. J. Sci. Food Agric., 2004, 84, 1960-1968
 • Diowksz A., Bryszewska M., Ambroziak W. - Pieczywo selenowe: rozwiązanie problemów deficytu?. Żywienie Człowieka i Metabolizm (Human Health and Metabolism), 2004, supl 1-II., 99-106
 • Bryszewska M., Ambroziak W., Diowksz A., Lewis D.J. - Changes in the chemical form of selenium during the manufacturing of a selenium-enriched sourdough bread for use in a human nutrition study. Food Additives and Contaminants 2005, 22 (5), 135-140
 • Bryszewska M, Ambroziak W, Rudziński J., Lewis D.J. Characterisation of selenium compounds in rye seedling using 75Se-labelling/SDS-PAGE seperation/g-scintillation counting, and HPLC-ICP-MS analysis of a range of enzymatic digests. Anal. Bioanal. Chem., 2005, 382, 1279-1287.
 • Diowksz A., Ambroziak W. – „Sourdough". W: „Bakery products. Sciences and Technology" (Hui Y.H., Corke H., De Leyn I., Nip W., Swanson R.B.- ed). Blackwell Publishing. 2006, Chapter 20, 365-380.
 • Berłowska J., Kręgiel D., Klimek L., Orzeszyna B., Ambroziak W. –Novel yeast cell dehydrogenase activity assay in situ. Pol. J. Microbiol. 2006, 55, 127-131.
 • Dziugan P., Dziedziczak K., Ambroziak W. – Zawartość błonnika pokarmowego w wybrany pieczywie. Cukiernictwo i Piekarstwo. 2006, nr 5, 60-62.
 • Okrajni J, Kordialik-Bogacka E, Ambroziak W. – Statystyczna ocena wyników analizy chromatograficznej piw konkursowych z XIII Jesiennego Spotkania Browarników. AgroPrzemysł BMP, 2006, (3), 10-13.
 • Ambroziak. W. – Kilka uwag o Otwartym Konkursie Piw. AgroPrzemysł BMP, 2006, (3), 8-9.
 • Kordialik-Bogacka E., Ambroziak W. – The relationships between poly-peptides and foaming during fermentation. LWT- Food Science and Technology, 2007, 40, 368-373
 • Pogorzelski E., Kobus M., Kowal K., Kordialik-Bogacka E., Ambroziak W. – Technological value of osmophilic yeast isolated from high-sugar pear juices. Polish J. Food Nutr. Sci.2007, 57, 57-62.
 • Ambroziak W., Diowksz A., Bryszewska M. - Metody suplementacji diety w selen. W: „Selen- ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza" . W: „Selen- pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza" (Wierzbicka M., Bulska E., Pyrzyńska K., Wysocka I., Zachara B.A-ed.), wyd. Malamut Warszawa, 2007, rozdz. 5, 206-217
 • Diowksz A., Bryszewska M., Ambroziak W., Lewis J.. - Wzbogacona w selen biomasa drobnoustrojów, roślin oraz żywność fermentowana. W: „Selen- pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza" (Wierzbicka M., Bulska E., Pyrzyńska ,K., Wysocka I., Zachara B.A-ed.), wyd. Malamut Warszawa, 2007, rozdz. 5, 218-233.
 • Bryszewska M, Ambroziak W., Langford N. J., Baxter M. J., Colyer A., Lewis D.J. - The effect of consumption of selenium enriched rye/wheat sourdough bread on the body's selenium status. Plant Foods for Human Nutrition, 2007, 62, 121-126
 • Ambroziak Wojciech, Diowksz Anna, Bryszewska Małgorzata: Red. M.Wierzbicki, E. Bulska, K. Pyrzyńska, I. Wysocki, B.A. Zachara: Selen pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza. Rozdz.5. Metody suplementacji diety w selen. Warszawa, 2007, s. 206 - 217
 • Diowksz Anna, Bryszewska Małgorzata, Ambroziak Wojciech, John Lewis : Red. M.Wierzbicki, E. Bulska, K. Pyrzyńska, I. Wysocki, B.A. Zachara: Selen pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza. Rozdz.5.2.Wzbogacona w selen biomasa drobnustrojów, roślin oraz żywność fermentowana. Warszawa, 2007, s. 218- 233
 • Kręgiel Dorota, Czyżowska Agata, Kordialik-Bogacka Edyta, Laskowska Joanna, Ambroziak Wojciech: Institute of Fermentation Technology and Microbiology, Technical University of Lodz, Poland. Posters presented on 35 Annual Conference on Yeast, Smolenice, Slovakia. Report. Yeast. A Newsletter for Persons Interested in Yeast vol. 56, no 1, June 2007, pg 15-19
 • Kręgiel Dorota, Ambroziak Wojciech: Institute of Fermentation Technology and Microbiology, Technical University of Lodz, Poland. Posters presented on Symposium on Yeasts – ISSY26, Sorento, Italia. Report. Yeast. A Newsletter for Persons Interested in Yeast vol. 57, no 2, December 2007, pg 31-33
Otrzymane nagrody
 • Stypendium Fulbrighta w Programie współpracy naukowej polsko-amerykańskiej, Rutgers The State University of New Jersey, USA- 1985/1986 (12 miesięcy)
 • Medal 50-lecia Politechniki Łódzkiej (2000)
 • Srebny Krzyż Zasługi RP (2003)
 • Medal 60- lecia Politechniki Łódzkiej
 • Liczne nagrody rektorskie
Staże naukowe
 • Staż technologiczny w Zuckerforschung Institute w Fuchsenbigl, Austria- 5 miesięcy (wrzesień -luty),1973/1974.
 • Szkolenie w zakresie nowoczesnych technik analizy analitycznej (chromatografia HPLC, spektrofotometria UV- ViS, spektrofotometria absorpcji atomowej) w firmie Pye-Unicam, Cambridge, Anglia- 2 tygodnie marzec), 1977.
 • Szkolenie w zakresie nowoczesnych technik fermentacyjnych w firmie Chemap, Mannendorf, Szwajcaria -2 tygodnie, (listopad), 1978.
 • Stypendium Fulbrighta w Rutgers University, Center of Alcohol Studies, Piscataway, 12 miesiecy (czerwiec/maj), 1985/86.
 • Staż naukowy jako post-doctoral associate w Rutgers University of State New Jersey, Faculty Biochemistry, New Brunswick, NJ, USA , 33 miesiące (czerwiec/luty), 1988-1991.
 • Staż naukowy jako visiting professor w Rutgers University, Center of Alcohol Studies, 10 miesiecy (czerwiec- maj) 1997/98
 • Staż naukowy jako visiting professor w Rutgers University of State New Jersey, 2 tygodnie, styczeń 1999
 • Staż naukowo-szkoleniowy w Central Science Laboratory (Anglia) w York– 1 tydzień (2000) oraz w Institute of Food Research w Norwich (Anglia) i w RHM Technology w High Wycombe (Anglia)– 1 tydzień (2000)
 • Staż naukowy w Laboratoire de Technologie de la Nutrition et de l;Alimentation i Uniwersytecie Clermont-Ferrand (Francja)- 1 tydzień (2000), 1 tydzień (2001) Staż naukowo-szkoleniowy w ramach 6PR – 1 tydzień (2004) Technical University of Riga, Łotwa
 • Staż naukowo-szkoleniowy w ramach 6PR – 1 tydzień (2005) Cornelius University of Budapest, Węgry
 • Staż naukowo-szkoleniowy w ramach 6PR – 1 tydzień (2005) Abertay University of Dundee, Szkocja
 • Staż naukowo-szkoleniowy w ramach 6PR – 1 tydzień (2006)Tel Aviv University, Izrael (2006)
Przebieg kariery naukowej
 • Dyplom : mgr inż. chemik środków spożywczych- 1971, Wydział Chemii Spożywczej P.Ł.
 • Doktorat : dr n. przyrodniczych- 1985, Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski jako asystent w Zakładzie Amin Biogennych PAN w Łodzi
 • Habilitacja : dr hab. n. biologicznych- 1994, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie jako adiunkt w Instytucie Podstaw Chemii Żywności P.Ł.
 • Profesor : prof. nadzw. P.Ł.- 2000, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii P.Ł.
 • Profesor- 2007 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne (1985-2007). 
 • Polskie Towarzystwo Biochemiczne (1986-2007) 
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą (1991-2001)
 • European Histamine Research Society (1985-1988) 
 • European Society for Biomedical Research on Alcoholism (1992)
 •  International Society for Biomedical Research on Alcoholism (1992)
 •  Polish Fulbright Alumni Asocciation (1994)
 • członek założyciel Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ( 1996)
 • Członek Komisji Chemii Nowych Materiałów dla Techniki i Medycyny przy Oddziale PAN w Łodzi (1998)
 •  Członek Komitetu COST 865 jako przedstawiciel Polski
Hobby

Pszczelarstwo, literatura z dziedziny fantastyki naukowej

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki