+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Habilitacje

A+ / A-

Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Małgorzata Bryszewska

Microsoft Office document icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Katarzyna Pielech-Przybylska

Plik HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Olga Marchut-Mikołajczyk

Plik HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Anna Koziróg

Plik HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr Maurycy Daroch

Plik HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Mirosława Szczęsna-Antczak

PDF icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr Katarzyna Rajkowska

Microsoft Office document icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Joanna Berłowska

Plik HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Anna Wajs-Bonikowska

PDF icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Anna Podsędek

Plik HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr Renata Toczyłowska-Mamińska

PDF icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Beata Smolińska

Plik HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Monika Kosmala

PDF icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Marta Wanarska

PDF icon HARMONOGRA

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Aneta Białkowska

PDF icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Krzysztof Ziemiński

PDF icon HARMONOGRAM

Microsoft Office document icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA 1

PDF icon RECENZJA 2

PDF icon RECENZJA 3

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Piotr Dziugan

Microsoft Office document icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA 1

PDF icon RECENZJA 2

PDF icon RECENZJA 3

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Edyta Gendaszewska-Darmach

PDF icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA 1

PDF icon RECENZJA 2

PDF icon RECENZJA 3

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Adriana Nowak

PDF icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA 1

PDF icon RECENZJA 2

PDF icon RECENZJA 3

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Radosław Bonikowski

PDF icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA 1

PDF icon RECENZJA 2

PDF icon RECENZJA 3

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Anna Bujacz

PDF icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA 1

PDF icon RECENZJA 2

PDF icon RECENZJA 3

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Edyta Kordialik-Bogacka

PDF icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA 1

PDF icon RECENZJA 2

PDF icon RECENZJA 3

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Małgorzata Piotrowska

Microsoft Office document icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA 1

PDF icon RECENZJA 2

PDF icon RECENZJA 3

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Katarzyna Śliżewska

Plik HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA 1

PDF icon RECENZJA 2

PDF icon RECENZJA 3

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Katarzyna Bernat

Plik HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA 1

PDF icon RECENZJA 2

PDF icon RECENZJA 3

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Katarzyna Cydzik-Kwiatkowska

PDF icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA 1

PDF icon RECENZJA 2

PDF icon RECENZJA 3

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Dorota Żyżelewicz

Microsoft Office document icon HARMONOGRAM

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Elżbieta Sobiecka

Microsoft Office document icon HARMONOGRAM

Microsoft Office document icon AUTOREFERAT

PDF icon WNIOSEK

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr hab. inż. Dorota Kręgiel

PDF icon WNIOSEK

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski

Microsoft Office document icon HARMONOGRAM

PDF icon WNIOSEK

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr hab. inż. Joannie Cabaj

Microsoft Office document icon HARMONOGRAM

PDF icon WNIOSEK

PDF icon AUTOREFERAT

PDF icon SKŁAD KOMISJI

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

PDF icon RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Jednostki