+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Władze Wydziału

A+ / A-

DZIEKAN

dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni
anna.diowksz@p.lodz.pl
deanbiof@adm.p.lodz.pl

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA

dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. uczelni
edyta.kordialik-bogacka@p.lodz.pl
ZAKRES KOMPETENCJI

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka
ilona.galazka-czarnecka@p.lodz.pl

ZAKRES KOMPETENCJI

PRODZIEKAN DS. ROZWOJU

dr hab. inż. Anna Koziróg
anna.kozirog@p.lodz.pl

ZAKRES KOMPETENCJI


RADA DYSCYPLINY technologia żywności i żywienia

prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz (KIEROWNIK DYSCYPLINY)
dr hab. inż. Radosław Bonikowski, prof. uczelni (WICEPRZEWODNICZĄCY RADY)
prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka (WICEPRZEWODNICZĄCY RADY)
prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn
prof. dr hab. inż. Danuta Kalemba
prof. dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska
prof. dr hab. Krzysztof Śmigielski
dr hab. inż. Maria Balcerek, prof. uczelni
dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni
dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach, prof. uczelni
dr hab. inż. Robert Klewicki, prof. uczelni
dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. uczelni
dr hab. inż. Joanna Leszczyńska, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka Nowak, prof. uczelni
dr hab. inż. Tomasz Olejnik, prof. uczelni
dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. uczelni
dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka, prof. uczelni
dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, prof. uczelni
dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz, prof. uczelni
dr hab. inż. Aneta Białkowska
dr hab. inż. Monika Kosmala
dr hab. inż. Anna Podsędek
dr hab. Katarzyna Rajkowska
dr hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek
dr hab. inż. Beata Smolińska
dr hab. inż. Anna Wajs-Bonikowska


Jednostki