+

WikampFb

 
 

Władze Wydziału

A+ / A-

DZIEKAN

dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. PŁ
anna.diowksz@p.lodz.pl
deanbiof@adm.p.lodz.pl

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA

dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. PŁ
edyta.kordialik-bogacka@p.lodz.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

dr inż. Stanisław Brzeziński
stanislaw.brzezinski@p.lodz.pl

PRODZIEKAN DS. ROZWOJU

dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik, prof. PŁ
tomasz.olejnik@p.lodz.pl


RADA DYSCYPLINY technologia żywności i żywienia

prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz (KIEROWNIK DYSCYPLINY)
dr hab. inż. Radosław Bonikowski, prof. PŁ (WICEPRZEWODNICZĄCY RADY)
dr hab. inż. Elżbieta Klewicka, prof. PŁ​ (WICEPRZEWODNICZĄCY RADY)
prof. dr hab. inż. Danuta Kalemba
prof. dr hab. Krzysztof Śmigielski
dr hab. inż. Maria Balcerek, prof. PŁ
dr hab. inż. Grażyna Budryn, prof. PŁ
dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. PŁ
dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach, prof. PŁ
dr hab. inż. Robert Klewicki, prof. PŁ
dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. PŁ
dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska, prof. PŁ
dr hab. inż. Joanna Leszczyńska, prof. PŁ
dr hab. inż. Agnieszka Nowak, prof. PŁ
dr hab. inż. Tomasz Olejnik, prof. PŁ
dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. PŁ
dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka, prof. PŁ
dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, prof. PŁ
dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz, prof. PŁ
dr hab. inż. Aneta Białkowska
dr hab. inż. Monika Kosmala
dr hab. inż. Anna Podsędek
dr hab. Katarzyna Rajkowska
dr hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek
dr hab. inż. Beata Smolińska
dr hab. inż. Anna Wajs-Bonikowska


Jednostki