+

WikampFb

 
 

Władze Wydziału

A+ / A-

DZIEKAN

prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
deanbiof@adm.p.lodz.pl

PRODZIEKAN DS. NAUKI

dr hab. inż. Radosław Bonikowski
radoslaw.bonikowski@p.lodz.pl

PRODZIEKAN DS. EDUKACJI

dr hab inż. Anna Diowksz
anna.diowksz@p.lodz.pl

PRODZIEKAN DS. ROZWOJU I PROMOCJI

dr hab inż. Tomasz P. Olejnik
tomasz.olejnik@p.lodz.pl

RADA WYDZIAŁU

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz
prof. dr hab. Beata Gutarowska
prof. dr hab. inż. Danuta Kalemba
prof. dr hab. inż. Janina Kamińska
prof. dr hab. inż. Józef Kula
prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska
prof. dr hab. Lech Michalczuk
prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny
dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. nadzw. PŁ
dr hab. inż. Maria Balcerek
dr hab. inż. Sebastian Borowski
dr hab. inż. Grażyna Budryn
dr hab. inż. Anna Bujacz
dr hab. inż. Piotr Dziugan
dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach
dr hab. inż. Julia Gibka
dr hab. inż. Tadeusz Gluba
dr hab. inż. Elżbieta Klewicka
dr hab. inż. Robert Klewicki
dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka
dr hab. inż. Dorota Kręgiel
dr hab. inż. Wiesława Krysiak
dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska
dr hab. inż. Joanna Leszczyńska
dr hab. inż. Ewa Miller
dr hab. Adriana Nowak
dr hab. inż. Agnieszka Nowak
dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska
dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka
dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska
dr hab. inż. Piotr Walczak
dr hab inż. Krzysztof Ziemiński
dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. Aneta Białkowska
doc. dr inż. Stanisław Brzeziński
dr inż. Agata Czyżowska
dr inż. Henryk Duński
dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk
dr inż. Agnieszka Papiewska
doc. dr inż. Jacek Polak
dr inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek

Przedstawiciel Studium Doktoranckiego

mgr inż. Marcin Szustak

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Ewelina Bogusiak
Sebastian Fijałkowski
Paulina Grabińska
Monika Kaczmarek
Natalia Kądziela
Angelika Liberska
Oliwia Osińska
Katarzyna Piątkowska
Marta Piotrowska
Marta Rojewska
Maksymilian Sutowicz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

mgr Renata Kulińska
dr inż. Alicja Wołoszyn

Przedstawiciele związków zawodowych

dr Elżbieta Ołtuszak-Walczak, ZNP
dr inż. Aneta Antczak-Chrobot, NSZZ "Solidarność"

Profesorowie emerytowani, niezatrudnieni na część etatu

prof. dr hab. inż. Wojciech Ambroziak
prof. dr hab. Tadeusz Antczak
prof. dr hab. inż. Jan Grabka
prof. dr hab. inż. Jan Iciek
prof. dr hab. inż. Bogusław Król
prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz
prof. dr hab. Józef Szopa
prof. dr hab. Marianna Turkiewicz
prof. dr hab. inż. Jadwiga Wilska–Jeszka
prof. dr hab. Stanisław Wysocki
prof. dr hab. inż. Zofia Żakowska
dr hab. inż. Eugeniusz Pogorzelski

Zaproszeni na posiedzenia Rady Wydziału

dr inż. Małgorzata Bryszewska
mgr Anna Wiśniewska


Jednostki