+

WikampFb

 
 

Władze Wydziału

A+ / A-

DZIEKAN

prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
deanbiof@adm.p.lodz.pl

PRODZIEKAN DS. NAUKI

dr hab. inż. Radosław Bonikowski, prof. PŁ
radoslaw.bonikowski@p.lodz.pl

PRODZIEKAN DS. EDUKACJI

dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. PŁ
anna.diowksz@p.lodz.pl

PRODZIEKAN DS. ROZWOJU I PROMOCJI

dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik, prof. PŁ
tomasz.olejnik@p.lodz.pl

RADA WYDZIAŁU

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz
prof. dr hab. Beata Gutarowska
prof. dr hab. inż. Danuta Kalemba
prof. dr hab. inż. Janina Kamińska
prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska

prof. dr hab. Krzysztof Śmigielski
dr hab. inż. Maria Balcerek, prof. PŁ
dr hab. inż. Grażyna Budryn, prof. PŁ
dr hab. inż. Anna Bujacz, prof. PŁ
dr hab. inż. Piotr Dziugan, prof. PŁ
dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach, prof. PŁ
dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. PŁ

dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. PŁ
dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska, prof. PŁ

dr hab. inż. Joanna Leszczyńska, prof. PŁ
dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka, prof. PŁ
dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, prof. PŁ
dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz, prof. PŁ
dr hab. inż. Joanna Berłowska
dr hab. inż. Aneta Białkowska

dr hab. inż. Sebastian Borowski
dr hab. inż. Elżbieta Klewicka
dr hab. inż. Robert Klewicki
dr hab. inż. Monika Kosmala
dr hab. Adriana Nowak
dr hab. inż. Agnieszka Nowak
dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska
dr hab. inż. Anna Podsędek
dr hab. Katarzyna Rajkowska

dr hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek
dr hab. inż. Beata Smolińska
dr hab. inż. Anna Wajs-Bonikowska
dr hab inż. Krzysztof Ziemiński

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. Stanisław Brzeziński
dr inż. Agata Czyżowska
dr inż. Henryk Duński
dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk
dr inż. Agnieszka Papiewska
dr inż. Jacek Polak

Przedstawiciel Studium Doktoranckiego

mgr inż. Rafał Madaj

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Aleksandra Droździel
Maciej Ciebiada
Sebastian Fijałkowski
Paulina Grabińska
Monika Kaczmarek
Natalia Kądziela
Angelika Liberska
Kateryna Poprotska
Marta Piotrowska
Maksymilian Sutowicz
Szymon Szyszkowski

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

mgr Renata Kulińska
dr inż. Alicja Wołoszyn

Przedstawiciele związków zawodowych

Przedstawiciel ZNP
dr inż. Aneta Antczak-Chrobot, NSZZ "Solidarność"

Profesorowie emerytowani, niezatrudnieni na część etatu

prof. dr hab. inż. Wojciech Ambroziak
prof. dr hab. Tadeusz Antczak
prof. dr hab. inż. Jan Grabka
prof. dr hab. inż. Jan Iciek
prof. dr hab. inż. Bogusław Król
prof. dr hab. inż. Józef Kula
prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz
prof. dr hab. Lech Michalczuk
prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny

prof. dr hab. Józef Szopa
prof. dr hab. Marianna Turkiewicz
prof. dr hab. inż. Jadwiga Wilska–Jeszka
prof. dr hab. Stanisław Wysocki
prof. dr hab. inż. Zofia Żakowska
dr hab. inż. Eugeniusz Pogorzelski

Zaproszeni na posiedzenia Rady Wydziału

dr inż. Małgorzata Bryszewska
mgr Anna Wiśniewska


Jednostki