+

WikampFb

 
 

Aparatura badawcza (ZCBiSK)

A+ / A-

Nasz zespół dysponuje następującą aparaturą badawczą i pomiarową:

  • chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrami masowymi (jonizacja elektronami EI oraz chemiczna CI)
  • chromatografy gazowe z kolumnami kapilarnymi (z możliwością analiz FAST GC)
  • chromatografy gazowe z kolumną pakowaną
  • aparatura do wykonywania analiz metodą SPME
  • przystawka olfaktometryczna ODO II, SGE Analytical Science
  • chromatograf HPLC z detektorem UV/VIS oraz autosamplerem
  • spektrofotometr w podczerwieni
  • spekol
  • polarymetr automatyczny
  • ozonator

Dysponujemy bibliotekami widm masowych, widm protonowych NMR i indeksów retencji składników olejków eterycznych, aromatów: własnymi, literaturowymi i komputerowymi.


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki