+

WikampFb

 
 

Działalność usługowa (ZCBiSK)

A+ / A-

Działalność usługowa:

 • ustalanie struktury nowych związków izolowanych jako produkty reakcji chemicznych i biotransformacji
 • opracowanie syntez, modyfikacja technologii otrzymywania związków organicznych - w szczególności związków zapachowych
 • oznaczanie skręcalności właściwej związków optycznie czynnych
 • oznaczanie czystości enancjomerycznej związków
 • analiza składu kwasów tłuszczowych w olejach
 • oznaczanie aromatów w produktach spożywczych
 • oznaczanie związków zapachowych w produktach kosmetycznych
 • oznaczanie składników dodatkowych np.: kumaryny, safrolu w napojach alkoholowych
 • oznaczanie związków aktywnych biologicznie w surowcach roślinnych, produktach spożywczych oraz kosmetycznych
 • otrzymywanie ekstraktów roślinnych oraz olejków eterycznych
 • oznaczanie składu jakościowego/ilościowego wybranych składników mieszanin związków chemicznych

Ponadto oferujemy wykonanie analiz olejków eterycznych w celu m.in.:

 • określenia tożsamości rośliny, z której zostały otrzymane
 • wykrycia zafałszowań olejku
 • identyfikacji głównych składników wraz z określeniem ich udziału w olejku
 • sprawdzenie zgodności z normą gwarantowaną przez producenta lub obowiązującą wg Farmakopei Polskiej VI, lub wg metodyki dostarczonej od klienta
 • opracowanie normy (standardu ilości) dla nowych olejków eterycznych
 • standaryzacji olejków jako produktów handlowych
 • kontroli procesu produkcji olejku, jakości kolejnych partii produktu

Badanie olejków eterycznych może obejmować:

 • określenie stałych fizykochemicznych (gęstość, refrakcja, skręcalność)
 • charakterystykę sensoryczną
 • analizę składu chemicznego tj. identyfikację składników
 • określenie udziału składników w olejku

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki