+

WikampFb

 
 

O nas

A+ / A-

Zespół Chemii Bioorganicznej i Surowców Kosmetycznych, aktualnie wchodzący w skład Instytutu Podstaw Chemii Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, wywodzi się z Zakładu Technologii Ziół i Aromatów powołanego na ówczesnym Wydziale Chemii Spożywczej PŁ w 1956 roku.

Zespołem kierowały znane w środowisku naukowym osoby:

 • do 1977 roku prof. dr hab. Janusz Kulesza
 • do 2002: prof. dr Józef Góra, a obecnie prof. dr hab. Józef Kula

Od początku nasza działalność badawcza obejmuje:

 • wydzielanie i analizę naturalnych produktów zapachowych (olejków eterycznych)
 • syntezę nowych związków (też zapachowych), identycznych z naturalnymi i/lub ich analogów
 • analizę surowców roślinnych
 • otrzymywanie i analizę ekstraktów roślinnych dla celów kosmetycznych

Od 15 lat zajmujemy się również:

 • analizą innych surowców kosmetycznych
 • syntezą enancjoselektywną i analizą związków chiralnych

Osiągnięcia naukowe

Nasze doświadczenie i pokaźny dorobek wyrażają się w ostatnich 10 latach:

 • monografią „Najcenniejsze olejki eteryczne”
 • licznymi publikacjami w czasopismach polskich i międzynarodowych ( w tym ok. 30 z tzw. listy filadelfijskiej)
 • trzema rozprawami habilitacyjnymi i jedenastoma rozprawami doktorskimi
 • 24 patentami lub zgłoszeniami patentowymi
 • 9 projektami badawczymi finansowanymi przez KBN lub MNiSzW
 • licznymi pracami usługowymi dla przemysłu

Osiągnięcia w kształceniu

Specjalność technologia produktów zapachowych i surowców kosmetycznych (wcześniej technologia ziół i aromatów) ukończyło wielu studentów, w ostatnich latach co roku 14-20 dyplomantów wykonuje prace magisterskie i inżynierskie, niektóre we współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Studia podyplomowe w zakresie kosmetologii od 10 lat kończy rocznie 25-30 osób.


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki