+

WikampFb

 
 

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Kadra

prof. nadzw. dr hab. Beata Gutarowska

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki