+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków

A+ / A-

Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków

Institute of Natural Products and Cosmetics

STRATEGIA

Najważniejszym obszarem działań, zarówno badawczych, jak i dydaktycznych, jest kreowanie otwartej przestrzeni współpracy dla wiedzy, technologii, i innowacji. Umiejętności pozyskiwane przez studentów, w trakcie realizacji programu studiów, pozwalają na zrozumienie funkcjonowania obecnie istniejących rozwiązań technologicznych oraz dają podstawy do projektowania nowych, innowacyjnych systemów i rozwiązań produkcyjnych, uwzględniających zarówno aspekty ekonomiczne, ekologiczne, jak i społeczne.

NAUKA

 • Chemia związków naturalnych
 • Izolowanie i analiza związków biologicznie aktywnych z surowców roślinnych
 • Projektowanie i modelowanie mas kosmetycznych
 • Chemia żywności
 • Alergeny pokarmowe
 • Ozon w procesach technologicznych
 • Biosensory, sondy molekularne
 • Remediacja zanieczyszczonego środowiska naturalnego
 • Nowe metody nawożenia roślin

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM

 • Analiza składu chemicznego aromatów i/lub kompozycji zapachowych
 • Doradztwo w zakresie składników zapachowych i aromatów spożywczych
 • Receptury nowych, innowacyjnych mas kosmetycznych oraz wyrobów chemii gospodarczej
 • Ocena stabilności produktów kosmetycznych
 • Określenie zawartości metali, związków organicznych w kosmetykach, żywności lub matrycach środowiskowych
 • Immunoenzymatyczne metody analizy składników żywności
 • Wprowadzenie ozonu do olejów roślinnych
 • Opracowanie procedur utylizacji substancji toksycznych i/lub odpadów niebezpiecznych

KONTAKT

Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków
ul. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
tel.  042 631-34-10 
fax. 042 631-28–42

i-52@adm.p.lodz.pl 

DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr hab. Krzysztof Śmigielski
krzysztof.smigielski@p.lodz.pl
 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dr hab. inż.  Beata Smolińska
beata.smolinska@p.lodz.pl
tel. 042 631-34-16

 

BIURO INSTYTUTU

Irena Jaranowska – specjalista kierujący zespołem
irena.jaranowska@p.lodz.pl

mgr Joanna Gadułka
joanna.gadulka@p.lodz.pl


Jednostki