+

WikampFb

 
 

Plany zajęć

A+ / A-

STUDIA I STOPNIA

sem. I Biotechnologia
- plan zajęć (zmiana 21.11)
- mapka z salami
- podział na grupy

sem. I Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
-
plan zajęć (zmiana 21.11)
- mapka z salami
- podział na grupy

sem. I Biogospodarka
- plan zajęć 
(zmiana 25.09)
- mapka z salami
sem. I Menedżer Żywności i Żywienia
plan zajęć (zmiana 19.10)
mapka z salami
- podział na grupy

sem. III Biotechnologia
plan zajęć

mapka z salami
sem. III Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
plan zajęć 
(zmiana 05.10)
mapka z salami
sem. III Biogospodarka
plan zajęć (zmiana 29.09)
mapka z salami

sem. V Biotechnologia
plan zajęć 
(zmiana 16.11)
mapka z salami
sem. V Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
plan zajęć 
(zmiana 16.11)
mapka z salami

sem. VII Biotechnologia
plan zajęć (zmiana 19.11)
sem. VII Biotechnologia Środowiska
plan zajęć
sem. VII Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
plan zajęć (zmiana 22.10)

STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA

sem. I Technologia Kosmetyków
plan zajęć (zmiana 16.11)
mapka z salami

sem. II Biotechnologia
plan zajęć (zmiana 19.11)

sem. II Technologia Kosmetyków
plan zajęć (zmiana 16.11)

sem. II Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
plan zajęć (zmiana 03.10)

STUDIA NIESTACJONARNE

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
- semestr III
- semestr V
- semestr VII


Jednostki