+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Plany zajęć w r.a. 2019/2020

A+ / A-

Terminy zajęć dydaktycznych

STUDIA I STOPNIA

sem. I Biotechnologia
plan zajęć

mapka z salami

podział na grupy

sem. I Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
plan zajęć

mapka z salami

podział na grupy

sem. I Biogospodarka
plan zajęć

​mapka z salami

podział na grupy

sem. I Menedżer Żywności i Żywienia
plan zajęć

mapka z salami

podział na grupy

podział na grupy A i B

sem. III Biotechnologia
plan zajęć

​mapka z salami

podział na grupy

sem. III Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
plan zajęć

mapka z salami

podział na grupy

sem. III Biogospodarka
plan zajęć

mapka z salami

sem. III Menedżer Żywności i Żywienia
plan zajęć

mapka z salami

sem. V Biotechnologia
plan zajęć

korekta fakultetu

mapka z salami

podział na grupy

sem. V Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
plan zajęć

korekta fakultetu

mapka z salami

podział na grupy

sem. VII Biotechnologia
plan zajęć

podział na grupy

sem. VII Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
plan zajęć

sem. VII Biogospodarka
plan zajęć

mapka z salami

podział na grupy

STUDIA NIESTACJONARNE

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
semestr I

​semestr V

​semestr VII

STUDIA II STOPNIA

sem. II Biotechnologia
plan zajęć

mapka z salami

sem. II Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
plan zajęć

mapka z salami

sem. I Technologia Kosmetyków
plan zajęć

mapka z salami

sem. II i III Technologia Kosmetyków
plan zajęć

mapka z salami

seminarium kierunkowe


  • Podstawy biochemii i biokatalizy (laboratorium, kierunek Biogospodarka, s1) pierwsze zajęcia odbędą się  21 listopada o godz. 12.15
  • Biochemia (laboratorium, kierunek TŻiŻCz, s1) pierwsze zajęcia odbędą się dla gr. II 13 i dla gr. I 14 listopada o godz. 10.15.
  • Technologia enzymów (laboratorium, kierunek Biotechnologia, s2) pierwsze zajęcia odbędą się 2 października o godz. 12.15. 

Jednostki