+

WikampFb

 
 

Plany zajęć

A+ / A-

STUDIA I STOPNIA

sem. II Biotechnologia
- plan zajęć
- mapka z salami
sem. II Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
- plan zajęć
- mapka z salami
- podział na grupy
sem. II Biogospodarka
- plan zajęć
- mapka z salami
sem. II Menedżer Żywności i Żywienia
- plan zajęć (zmiana 25.02)
- mapka z salami

sem. IV Biotechnologia
- plan zajęć
- mapka z salami
sem. IV Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
- plan zajęć
- mapka z salami
- podział na grupy
sem. IV Biogospodarka
- plan zajęć 
(zmiana 16.04)
- mapka z salami

sem. VI Biotechnologia
- plan zajęć 
(zmiana 16.04)
- mapka z salami
sem. VI Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
- plan zajęć
- mapka z salami

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
- sem. IV
- sem. VI
- sem. VIII

STUDIA II STOPNIA

sem. I Biotechnologia
- plan zajęć
- mapka z salami
- podział na grupy
sem. I Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
- plan zajęć (zmiana 25.03)
- mapka z salami
- podział na grupy
Na pierwsze zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Żywność specjalna studenci proszeni są o przyniesienie fartuchów.
sem. I i II Technologia Kosmetyków
- plan zajęć
- mapka z salami
- podział na grupy

sem. III Biotechnologia
- plan zajęć (zmiana 16.04)
sem. III Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
- plan zajęć

Termin rozpoczęćia zajęć laboratoryjnych z inżynierii genetycznej zostanie podany na pierwszym wykładzie.

Przedmioty obieralne (fakultety)
Zapisów na przedmioty obieralne dokonuje się przez webdziekanat w terminie do 10.03.2019 r. niezależnie od tego czy przedmiot jest prowadzony w I połowie semestru czy w II połowie. 
Jeżeli studenci nie dokonają zapisu w wymaganych ilościach punktów ECTS w terminie do 10.03.2019, tracą możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów obieralnych (blokada portalu zapisów), a brakujące punkty i przedmioty zostaną im przypisane przez Dziekana.


Jednostki