+

WikampFb

 
 

Studenci

A+ / A-

Podział roku akademickiego 2017/2018

Rok akademicki rozpoczyna się 28 września 2017 r. i kończy się 26 września 2018 r.

Semestr zimowy:

28.09.2017 r. – 18.02.2018 r.
Okres zajęć: 28.09.2017 r. – 23.01.2018 r.
Przerwa świąteczna: 22.12.2017 r. – 02.01.2018 r.
 
Zimowa sesja egzaminacyjna:
24.01.2018 r. – 4.02.2018 r.
12.02.2018 r. – 18.02.2018 r.
 
Wakacje zimowe:
5.02.2018 r. – 18.02.2018 r.
 
Przerwa międzysemestralna:
19.02.2018 r. – 25.02.2018 r.
 
Uwagi:
2.11.2017 r. zajęcia realizowane wg. planu na środę.

Semestr letni:

26.02.2018 r. – 26.09.2018 r.
Okres zajęć: 26.02.2018 r. – 24.06.2018 r.
Ferie wiosenne: 30.03.2018 r. – 3.04.2018 r.
 
Letnia sesja egzaminacyjna:
25.06.2018 r. – 8.07.2018 r.
6.09.2018 r. – 16.09.2018 r.
 
Wakacje letnie:
9.07.2018 r. – 5.09.2018 r.
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć:
30.04.2018 r., 2.05.2018 r., 4.05.2018 r., 1.06.2018 r.,  17.09 - 26.09.2018 r. 
 
Uwagi:                                                                        
30.05.2018 r. zajęcia realizowane wg. planu na piątek.

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych
Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2017/2018


System mobilności studentów MOSTECH

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH ma na celu:

  • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego
  • podnoszenie jakości kształcenia
  • ułatwienie krajowej wymiany studentów

Założenia ogólne systemu MOSTECH
1. Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelni macierzystą.
2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich
poziomów kształcenia i systemów studiów.
3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

Bliższe informacje

Wniosek MOSTECH


Jednostki