+

Wikamp







Fb

 
 

Studenci

A+ / A-

Podział roku akademickiego 2016/2017

Rok akademicki rozpoczyna się 26 września 2016 r. i kończy się 27 września 2017 r.

SEMESTR ZIMOWY

26.09.2016 - 19.02.2017
okres zajęć: 26.09.2016 - 24.01.2017
przerwa świąteczna: 22.12.2016 - 02.01.2017

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA

25.01.2017 - 05.02.2017
13.02.2017 - 19.02.2017

WAKACJE ZIMOWE

06.02.2017 - 12.02.2017

PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA

20.02.2017 - 26.02.2017

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

31.10.2016

UWAGI

  • w dniu 09.11.2016 zajęcia realizowane według planu na piątek
  • w dniu 03.01.2017 zajęcia realizowane wedłuplanu na piątek

SEMSTR LETNI

27.02.2017 - 27.09.2017
okres zajęć: 27.02.2017 - 21.06.2017
ferie wiosenne: 14.04.2017 - 18.04.2017

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA

22.06.2017 - 05.07.2017
04.09.2017 - 14.09.2017

WAKACJE LETNIE

06.07.2017 - 03.09.2017

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

02.05.2017
16.06.2017
15.09.2017 - 27.09.2017

UWAGI

  • w dniu 14.06.2017 zajęcia realizowane według planu na piątek

PLIKI DO POBRANIA


System mobilności studentów MOSTECH

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH ma na celu:

  • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego
  • podnoszenie jakości kształcenia
  • ułatwienie krajowej wymiany studentów

Założenia ogólne systemu MOSTECH
1. Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelni macierzystą.
2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich
poziomów kształcenia i systemów studiów.
3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

Bliższe informacje MOSTECH

Wniosek MOSTECH


Jednostki