+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Studenci

A+ / A-

Podział roku akademickiego 2019/2020

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2019 r. i kończy się 30 września 2020 r.

Semestr zimowy 1.10.2019 r. – 1.03.2020 r.

Okres zajęć: 1.10.2019 r. – 31.01.2020 r.
Przerwa świąteczna: 21.12.2019 r. – 6.01.2020 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna
- 1.02.2020 r. – 14.02.2020 r.
- 21.02.2020 r. – 26.02.2020 r.

Wakacje zimowe: 15.02.2020 r. – 20.02.2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:
od 27.02.2020 r. do 1.03.2020 r.

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego - 31.10.2019 r.
Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym - 26.02.2020 r.

Uwagi:
31.10.2019 r. zajęcia do godziny 14.00
13.11.2019 r. zajęcia realizowane wg planu na poniedziałek
7.01.2020 r. zajęcia od godziny 14.00, realizowane wg planu na czwartek
9.01.2020 r. zajęcia realizowane wg planu na poniedziałek

Semestr letni 2.03.2020 r. – 30.09.2020 r.

Okres zajęć: 2.03.2020 r. – 23.06.2020 r.
Ferie wiosenne: 9.04.2020 r. – 14.04.2020 r.
Letnia sesja egzaminacyjna
- 24.06.2020 r. – 5.07.2020 r.
- 7.09.2020 r. – 16.09.2020 r.

Wakacje letnie: 6.07.2020 r. – 6.09.2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

12.06.2020 r.
od 17.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego - 31.03.2020 r.
Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim - 16.09.2020 r.

Uwagi:
8.04.2020 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek
22.06.2020 r. zajęcia realizowane wg planu na czwartek
23.06.2020 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek


Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2019/2020.

Semestr zimowy

Termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym: 26.02.2020
Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany: 28.02.2020 – godz.12:00
Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID: od 28.02.2020 - godz. 12:01
Weryfikacja ocen przez studentów.
Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach.
Drukowanie protokołów przez nauczycieli: 04.03.2020 - godz. 09:00
Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID: 05.03.2020 - godz.10:00
Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach: 05.03.2020 - godz. 10:01
Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów: od 06.03.2020 - godz. 08:00
Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji ws zmiany rejestracji na semestr letni.

Semestr letni

Termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim - 16.09.2020 r.
Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany: 18.09.2020 – godz.10:00
Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID: 18.09.2020 - godz. 10:01
Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach.: 18.09.2020 - godz. 10:01 
Drukowanie protokołów przez nauczycieli: 22.09.2020 - godz. 10:00
Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID: 22.09.2020 - godz.14:00
Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach: 23.09.2020 - godz. 10:00
Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i podjęcie decyzji rejestracyjnych, wydruk kart okresowych osiągnięć studentów: od 24.09.2020 - godz. 08:00
Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych przez prodziekanów.


System mobilności studentów MOSTECH

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH ma na celu:

  • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego
  • podnoszenie jakości kształcenia
  • ułatwienie krajowej wymiany studentów

Założenia ogólne systemu MOSTECH
1. Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelni macierzystą.
2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich
poziomów kształcenia i systemów studiów.
3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

Bliższe informacje

Wniosek MOSTECH


Jednostki