+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Studenci

A+ / A-

Podział roku akademickiego 2020/2021

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 r. i kończy się 30 września 2021 r.

Semestr zimowy (01.10.2020 r. – 28.02.2021 r.)
Okres zajęć: 07.10.2020 r. – 02.02.2021 r.
Przerwa świąteczna: 23.12.2020 r. – 03.01.2021 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna:

03.02.2021 r. – 16.02.2021 r.
 22.02.2021 r. – 28.02.2021 r.

Wakacje zimowe:
 17.02.2021 r. – 21.02.2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:
 od 01.10.2020 r. do 06.10.2020 r.

Uwagi:
 09.11.2020 r. zajęcia realizowane wg planu na środę
 05.01.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na środę

Semestr letni (01.03.2021 r. – 30.09.2021 r.)
Okres zajęć: 01.03.2021 r. – 21.06.2021 r.
Ferie wiosenne: 02.04.2021 r. – 06.04.2021 r.
Letnia sesja egzaminacyjna:

 22.06.2021 r. – 05.07.2021 r.
 06.09.2021 r. – 12.09.2021 r.

Wakacje letnie:
 06.07.2021 r. – 05.09.2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
 04.06.2021 r.; od 13.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

Uwagi:
 05.05.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na poniedziałek, 07.06.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek


Opłaty za usługi edukacyjne


System mobilności studentów MOSTECH

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH ma na celu:

  • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego
  • podnoszenie jakości kształcenia
  • ułatwienie krajowej wymiany studentów

Założenia ogólne systemu MOSTECH
1. Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelni macierzystą.
2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich
poziomów kształcenia i systemów studiów.
3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

Bliższe informacje

Wniosek MOSTECH


Jednostki