+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Studia podyplomowe

A+ / A-

Studia Podyplomowe “Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle”

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii organizuje XX edycję STUDIÓW PODYPLOMOWYCH “MIKROBIOLOGIA, HIGIENA I JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE”.

Są to studia dwusemestralne trwające od 14.10.2016 do 10.06.2017 w wymiarze 253 godz., w tym 158 godz. zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria) i 95 godz. praktycznych (laboratoria, warsztaty). Liczba punktów: ECTS 44.

Program Studiów Podyplomowych obejmuje następujące moduły kształcenia:

 • Ogólna charakterystyka morfologiczna i fizjologiczna mikroorganizmów
 • Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produkcji.
 • Metody badań czystości mikrobiologicznej linii technologicznej i jej otoczenia.
 • Nowoczesne metody analityki mikrobiologicznej i pomiaru ilości drobnoustrojów.
 • Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności i innych produktach.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności.
 • Prawo żywnościowe.
 • Aparatura i technika oraz mycie i dezynfekcja w produkcji przemysłowej.
 • Metody utrwalania i przechowywania żywności.
 • Przyszłość w produkcji żywności.
 • Organizacja laboratorium mikrobiologicznego.
 • Komunikacja w praktyce zawodowej – człowiek w firmie.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być:

 • osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich
 • warunkowo mogą uczestniczyć studenci po złożeniu pracy dyplomowej i oczekujący na egzamin dyplomowy

Studia kierowane są do pracowników przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, zielarskiego, paszowego, chemii gospodarczej, i pokrewnych oraz pracowników laboratoriów diagnostycznych i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Bliższe informacje na temat Studiów podyplomowych “Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle” znajdują się w tym dokumencie.
Dostępna jest także Karta Zgłoszenia - pobierz plik.

Rekrutacja prowadzona jest do 15 września 2016 roku

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu:


Studia Podyplomowe "Studium Kosmetologii"

Studia przygotowują specjalistów dla przemysłu kosmetycznego i perfumeryjnego. Przeznaczone  są one dla absolwentów wyższych uczelni, którzy pracują lub planują związać się z tym przemysłem. Program przewiduje wykłady, seminaria i zajęcia laboratoryjne z zakresu m. in.  surowców kosmetycznych i produktów zapachowych, podstaw technologii kosmetyków, laseroterapii, dermatologii, immunologii i alergologii, mikrobiologii, aparatury przemysłu kosmetycznego, marketingu i zarządzania. Zajęcia realizowane są  przez wysoko kwalifikowaną kadrę  pracowników naukowych PŁ i UM w Łodzi oraz przez doświadczonych pracowników firm kosmetycznych.

Bliższe informacje - otwórz stronę


Polecamy

 

 

 

bacaif

 

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

Jednostki