+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Pomoc materialna dla studentów

A+ / A-

Regulamin Świadczeń dla Studentów PŁ obowiązujący w roku akademickim 2020/2021 wraz z załącznikami oraz odpowiednie Komunikaty prorektora ds. studenckich dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów znajdują się na stronie PŁ w zakładce Studenci: www.p.lodz.pl/pl/lista/pomoc-materialna-dla-studentow

Harmonogram przyjmowania wniosków o stypendium socjalne
Składanie wniosków o stypendium socjalne wyłącznie na dyżurach Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Jedynie studenci studiów niestacjonarnych mogą składać wnioski w soboty zjazdowe w dziekanacie.
Wnioski o stypendium rektora oraz obniżenia opłat za punkty należy składać w dziekanacie.

HARMONOGRAM DYŻURÓW KOMISJI STYPENDIALNEJ
Do końca września wnioski o stypendium socjalne, zapomogę oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać drogą mailowo zgodnie z Informacją nr 5 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej, 27 marca 2020 r.: https://koronawirus.p.lodz.pl/zarzadzenia-komunikaty/informacja-nr-5-prorektora-ds-studenckich-politechniki-lodzkiej-27-marca 
Od października wnioski o stypendium socjalne będzie można składać na dyżurach Komisji Stypendialnej, które zostaną podane w późniejszym terminie.

Uwaga: Przed złożeniem wniosku konieczne jest zapoznanie się z generatorem dokumentów PoliSocjal, który znajduje się na stronie internetowej Samorządu Studenckiego PŁ - samorzad.p.lodz.pl/polisocjal

PLIKI DO POBRANIA

Podanie o zmniejszenie odpłatności za brakujace punkty

 


Jednostki