+

WikampFb

 
 

Pomoc materialna dla studentów

A+ / A-

REGULAMIN  POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19  
oraz wzory dokumentów do stypendium znajdują się na stronie PŁ.

STYPENDIA SOCJALNE
Studenci, którzy po raz pierwszy będą składali wnioski dot. przyznania pomocy materialnej lub zmienili numer konta proszeni są o przesyłanie aktualnego numeru konta bankowego na podany mail: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl (numer konta należy przesłać ze swojego maila politechnicznego).

UWAGA
Składanie wniosków o stypendium socjalne wyłącznie na dyżurach Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Jedynie studenci studiów niestacjonarnych mogą składać wnioski w soboty zjazdowe w dziekanacie.
Wnioski o stypendium rektora, dla studentów niepełnosprawnych, wnioski o zapomogę oraz obniżenia opłat za punkty należy składać w dziekanacie.

Harmonogram dyżurów Komisji Stypendialnej
Od dnia 05.11.2018 r. codzienne dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sem. zimowym 2018/19 zostają zawieszone do odwołania.
Komisja będzie przyjmowała wnioski w środy w godz. 12:00-13:00. (Sala WRS - korytarz między S-8 i S-9)

PLIKI DO POBRANIA

Dokumenty potrzebne do stypendium socjalnego

Podanie o zmniejszenie odpłatności za brakujace punkty

 


Jednostki