+

WikampFb

 
 

Pomoc materialna dla studentów

A+ / A-

REGULAMIN  POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/18  
oraz wzory dokumentów do stypendium znajdują się na stronie PŁ.

STYPENDIA SOCJALNE
Studenci, którzy po raz pierwszy będą składali wnioski dot. przyznania pomocy materialnej lub zmienili numer konta proszeni są o przesyłanie aktualnego numeru konta bankowego na podany mail: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl (numer konta należy przesłać ze swojego maila politechnicznego). Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej oraz ubezpieczeń zdrowotnych można znaleźć również na stronie internetowej PŁ w zakładce: Studenci - Pomoc materialna.

UWAGA
Składanie wniosków o stypendium socjalne wyłącznie na dyżurach Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Jedynie studenci studiów niestacjonarnych mogą składać wnioski w soboty zjazdowe w dziekanacie.
Wnioski o stypendium rektora, dla studentów niepełnosprawnych, wnioski o zapomogę oraz obniżenia opłat za punkty należy składać w dziekanacie.

Harmonogram dyżurów Komisji Stypendialnej

Dzień

Godzina

Miejsce przyjmowania wniosków

Poniedziałek

13:00 – 14:00

Sala WRS (65) -

korytarz między
S-8 i S-9

 

Wtorek

14:00 – 16:00

Środa

11:00 – 12:00

Czwartek

12:00 – 14:00

Piątek

11:00 – 13:00

PLIKI DO POBRANIA

Dokumenty potrzebne do stypendium socjalnego 2017-2018

Podanie o zmniejszenie odpłatności za brakujace punkty

 


Jednostki