+

WikampFb

 
 

Pomoc materialna dla studentów

A+ / A-

REGULAMIN  POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/18  
oraz wzory dokumentów do stypendium znajdują się na stronie PŁ.

STYPENDIA SOCJALNE
Studenci, którzy po raz pierwszy będą składali wnioski dot. przyznania pomocy materialnej lub zmienili numer konta proszeni są o przesyłanie aktualnego numeru konta bankowego na podany mail: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl (numer konta należy przesłać ze swojego maila politechnicznego). Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej oraz ubezpieczeń zdrowotnych można znaleźć również na stronie internetowej PŁ w zakładce: Studenci - Pomoc materialna.

UWAGA
Składanie wniosków o stypendium socjalne wyłącznie na dyżurach Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Jedynie studenci studiów niestacjonarnych mogą składać wnioski w soboty zjazdowe w dziekanacie.
Wnioski o stypendium rektora, dla studentów niepełnosprawnych, wnioski o zapomogę oraz obniżenia opłat za punkty należy składać w dziekanacie.

Harmonogram dyżurów Komisji Stypendialnej
Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sem. zimowym 2017/18 zostają odwołane. Wszelkie pytania dotyczące składania wniosków stypendialnych proszę kierować do dziekanatu.

PLIKI DO POBRANIA

Dokumenty potrzebne do stypendium socjalnego 2017-2018

Podanie o zmniejszenie odpłatności za brakujace punkty

 


Jednostki