+

WikampFb

 
 

Pomoc materialna dla studentów

A+ / A-

Regulamin Świadczeń dla Studentów PŁ obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 wraz z załącznikami oraz odpowiednie Komunikaty prorektora ds. studenckich dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów znajdują się na stronie PŁ w zakładce Studenci: www.p.lodz.pl/pl/lista/pomoc-materialna-dla-studentow

Harmonogram przyjmowania wniosków o stypendium socjalne
Składanie wniosków o stypendium socjalne wyłącznie na dyżurach Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Jedynie studenci studiów niestacjonarnych mogą składać wnioski w soboty zjazdowe w dziekanacie.
Wnioski o stypendium rektora oraz obniżenia opłat za punkty należy składać w dziekanacie.

HARMONOGRAM DYŻURÓW KOMISJI STYPENDIALNEJ

Dzień

Godzina

Miejsce przyjmowania wniosków

Poniedziałek

10:00 – 13:00

Sala WRS (65) -

korytarz między
S-8 i S-9

 

Wtorek

12:00 – 14:00

Środa

12:00 – 14:00

Czwartek

8:00 – 10:00

12:00 – 15:00

Uwaga: Przed złożeniem wniosku konieczne jest zapoznanie się z generatorem dokumentów PoliSocjal, który znajduje się na stronie internetowej Samorządu Studenckiego PŁ - samorzad.p.lodz.pl/polisocjal

PLIKI DO POBRANIA

Podanie o zmniejszenie odpłatności za brakujace punkty

 


Jednostki