+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Pomoc materialna dla studentów

A+ / A-

Regulamin Świadczeń dla Studentów PŁ obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 wraz z załącznikami oraz odpowiednie Komunikaty prorektora ds. studenckich dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów znajdują się na stronie PŁ w zakładce Studenci: www.p.lodz.pl/pl/lista/pomoc-materialna-dla-studentow

Harmonogram przyjmowania wniosków o stypendium socjalne
Składanie wniosków o stypendium socjalne wyłącznie na dyżurach Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Jedynie studenci studiów niestacjonarnych mogą składać wnioski w soboty zjazdowe w dziekanacie.
Wnioski o stypendium rektora oraz obniżenia opłat za punkty należy składać w dziekanacie.

HARMONOGRAM DYŻURÓW KOMISJI STYPENDIALNEJ
Od dnia 06.11.2019 r. codzienne dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sem. zimowym 2019/20 zostają zawieszone do odwołania.
Komisja będzie przyjmowała wnioski w środy w godz. 12:00-13:00 (sala WRS (65) - korytarz między S-8 i S-9).

Uwaga: Przed złożeniem wniosku konieczne jest zapoznanie się z generatorem dokumentów PoliSocjal, który znajduje się na stronie internetowej Samorządu Studenckiego PŁ - samorzad.p.lodz.pl/polisocjal

PLIKI DO POBRANIA

Podanie o zmniejszenie odpłatności za brakujace punkty

 


Jednostki